Gosti iz Slovenije u Vinkovce su stigli u petak, 5. listopada, a danas prijepodne njihov program započeo je defileom kroz grad i nastupima pojedinačnih grupa na pozornici u centru grada ( pješačka zona ). Nastupali su slovenski tamburaši, folklor, puhački orkestar, ansambal usnih harmonika, ženski zbor, a predstavila se i kulinarska udruga sa tradicionalnim slovenskim jelom i vinom. Na festivalu je nastupio Tamburaški orkestar “Cirkvice”, Folklorna skupina “Trznika”, Turističko kulturno društvo “Babinci”, Sorarmonica, Pihalni orkestar Ljutomer, Ženski pevski zbor “Trzinke”, Tamburaška skupina “Bisernica veterani” i Folklorna skupina “Dravca”.