Sigurna kuća za žene i djecu žrtve nasilja u obitelji na području Vukovarsko-srijemske županije svečano je otvorena u srpnju 2008. godine. Kuću je osnovala organizacija B.a.B.e. u partnerstvu s Vukovarsko-srijemskom županijom. Sigurna kuća prilagođena je potrebama života 20 osoba koje tu mogu boraviti do godinu dana. Apartman za osobe s invaliditetom sastavni je dio kuće. Traume žena i djece rješavaju stručnim radom socijalne radnice, sociologinje, pravnice, odvjetnice, psihoterapeutkinje. Igraonica i dječje igralište omogućavaju djeci boravak u društvu vršnjaka dok su im majke na radnom mjestu ili na radnim i drugim terapijama. Pružaju podršku i pomažu ženama i djeci da podignu razinu samopoštovanja, pomažu u stjecanju znanja i vještina koje će olakšati osiguravanje egzistencije. Smještanje zlostavljanih žena i djece ostvaruje se rješenjem centara za socijalnu skrb. Djelatnici Policijske uprave vukovarsko-srijemske pružaju djelatnu podršku radu sigurne kuće i zaštiti žrtava nasilja. Otvaranje Sigurne kuće omogućila je financijska podrška Vukovarsko-srijmske županije i Europska komisija, a posebno je bila hvalevrijedna podrška brojnih donatora. Maksimalno trajanje boravka korisnica/ka u Sigurnoj kući je godinu dana. Stručne suradnice ulažu velike napore kako bi, u tom relativno kratkom periodu, žrtvama nasilja pružile adekvatnu pomoć u prevladavanju proživljenih trauma, vraćanju samopouzdanja te podršku u procesu osamostaljenja, pronalasku zaposlenja i stana. Sve žene navode da su se za vrijeme boravka u skloništu osjećale sigurnije od zlostavljača te sve ili gotovo sve korisnice (postoci se kreću od 90 do 100 posto korisnica koje su dale evaluaciju) sada znaju više o mjestima gdje mogu tražiti pravnu pomoć i podršku, znaju više o učinku koje zlostavljanje ima na njihovu djecu, o učinku koje zlostavljanje ima na njih, zatim što mogu učiniti ako im zatreba pravni savjet, odjeća i obuća za zaposlenje, mjesto gdje mogu objedovati kad nemaju novca ili slično. Kada je riječ o ostalim aktivnostima djelatnica Sigurne kuće Vukovarsko – srijemske županije riječ je o pružanju besplatne pravne i psihosocijalne pomoći žrtvama obiteljskog nasilja, ali i drugim potrebitim osobama bez obzira na spol iz cijele Hrvatske, osobno, (u dislociranom uredu ili drugoj raspoloživoj lokaciji izvan skloništa), putem SOS telefona, e-pošte ili putem Facebook stranice. Provođenje radionica s građankama i građanima Vukovara na temu nenasilne komunikacije i rodne ravnopravnosti. Organiziranje i sudjelovanje na okruglim stolovima, radnim sastancima, javnim tribinama, panel diskusijama s predstavnicma regionalne i lokalne samouprave, organizacija, udruga i javnih ustanova koje se u svom radu susreću s problematikom obiteljskog nasilja s ciljem jačanja međuresorne suradnje i pospješivanja kvalitete usluga na koje žrtve obiteljskog nasilja imaju pravo i poboljšanje njihove kvalitete života. Također obilježavaju nacionalni i međunardoni dan borbe protiv nasilja nad ženama. Nasilje u obitelji je svaka primjena fizičke sile ili psihičke prisile na štetu osobe, svako postupanje jednog člana obitelji koje drugom ili drugim članovima obitelji može prouzročiti: fizičku bol, psihičku bol, osjećaj straha, osobnu ugroženost, povredu dostojanstva, fizički napad sa ili bez tjelesnih ozljeda, verbalni napadi, spolno uznemiravanje, uhođenje, izolacija i ograničavanje slobode, pokušaj oštećenja, oštećenje ili uništenje imovine, uskraćivanje i oduzimanje financijskih sredstava, neplaćanje alimentacije, općenito, ostavljanje osobe bez sredstava za život te svi drugi načini uznemiravanja. Žrtva nasilja u obitelji može biti svaka osoba. U slučaju počinjenog nasilja u obitelji, obratite se prvo policiji na telefon 92 tijekom cijelog dana od 00:00 do 24:00 sata, a zatim nadležnom centru za socijalnu skrb. Podsjećamo kako je izuzetno važno govoriti o ovom društvenom problemu, koji se javlja među svim ljudima, bez obzira na obrazovanje, društveni položaj ili imovinsko stanje, jer žrtve nasilja rijetko iznose ovaj problem iz kruga obitelji na društvene ustanove. Stoga poručujemo svima koji se nalazite u nasilnoj obiteljskoj sredini i potrebna vam je zaštita i pomoć, kontaktirajte Centar za socijalnu skrb, policiju ili Sigurnu kuću Vukovarsko – srijemske županije.