Foto: TZ Nijemci

Turistička zajednica Vukovara, Grad Ilok i TZ općine Nijemci u suradnji s tvrtkom Feel IQM počela je provođenje projekta Integralnog upravljanja kvalitetom u destinaciji Dunav i Srijem, a riječ je o modelu razvoja turističke destinacije Dunav i Srijem koji su sporazumom o sufinanciranju prihvatili Vukovar, Ilok i Nijemci. “Cilj je projekta poboljšati cjelokupnu kvalitetu destinacije povezivanjem subjekata kako bi gostima pružili najbolju uslugu, promicali kvalitetu i poticali na izvrsnost. IQM kontinuirano provodi monitoring, prati razvoj kvalitete, savjetuje kako unaprijediti destinacijsku kvalitetu i promiče integriranost, lokalnu autohtonu priču, domaće kvalitetne proizvode, kulturu destinacije i stavlja u fokus kvalitetu i gosta koji destinaciju doživljava u cijelosti” navode iz TZ-a Nijemci. U projekt se mogu uključiti ugostiteljski objekti, hoteli, privatni iznajmljivači, OPG-i i drugi, agencije i ostali.