EUROPSKI parlament danas je odobrio novi zakon kojim se zabranjuju plastični predmeti za jednokratnu upotrebu kao što su tanjuri, pribor za jelo ili slamke za piće. 560 zastupnika je glasalo za dogovor postignut s ministrima EU-a, 35 ih je bilo protiv i 28 suzdržanih.

Kako je navedeno u priopćenju, sljedeći će proizvodi od 2021. u EU biti zabranjeni:

– pribor za jelo za jednokratnu uporabu (vilice, noževi, žlice i štapići za jelo)
– plastični tanjuri za jednokratnu upotrebu
– plastične slamke
– štapići za uši izrađeni od plastike
– plastični štapići za pridržavanje balona
– oksorazgradiva plastika i spremnici za hranu te čaše od ekspandiranog polistirena

Prema podacima Europske komisije, više od 80% morskog otpada je plastika. Proizvodi obuhvaćeni ovim novim zakonom čine 70% svih predmeta u morskom otpadu. Zbog svoje spore razgradnje plastika se nakuplja u morima, oceanima i na plažama EU-a i diljem svijeta. Plastični ostaci nalaze se u morskim životinjskim vrstama – poput morskih kornjača, tuljana, kitova i ptica, ali i u ribama i školjkama, a time i u prehrambenom lancu ljudi.

Države članice će do 2029. godine morati omogućiti ponovno prikupljanje 90% upotrijebljenih plastičnih boca, a do 2025. najmanje 25% materijala iz kojeg su te boce izrađene morat će biti prikladno za recikliranje. Do 2030. udio materijala koji se može reciklirati morat će biti barem 30%. “Ovim se dogovorom ujedno daje prednost primjeni načela ‘onečišćivač plaća’. To se osobito odnosi na proizvođače duhana koji će morati preuzeti veću odgovornost. Novi će se režim primjenjivati i na ribolovni pribor kako bi se osiguralo da proizvođači, a ne ribari, snose troškove prikupljanja mreža izgubljenih na moru” kako navode u priopćenju.

 

“Ovdje se radi o problemu koji se samo dijelom može riješiti zakonima, no ako svatko od nas ne odluči biti odgovorniji s plastikom, naši unuci će nas jednog dana pitati gdje nam je bila pamet”, zaključila je socijaldemokratkinja Biljana Borzan, članica Odbora za zaštitu okoliša, javnog zdravlja i sigurnosti hrane.

 

Direktiva uključuje mjere kojima se od država članica traži da uspostave i sustav za prikupljanje opušaka, pri čemu bi trebale uzeti kao uzor talijanski model i uvesti novčane kazne za pušače koji svoje opuške bacaju na tlo ili u kanalizaciju.

U direktivi su uključeni i nacionalni ciljevi smanjenja potrošnje plastičnih čaša i posuda za hranu, dvaju proizvoda za koje već postoje alternative na tržištu te potpuna zabrana na tržištu posebne oksorazgradive vrste plastike koja se biološki ne razgrađuje na siguran način te stoga ne donosi korist za okoliš.

Prema procjeni Komisije, direktiva će donijeti brojne koristi za okoliš i za gospodarstvo. Izbjegla bi se šteta u okolišu čiji bi trošak do 2030. godine dosegao 22 milijarde eura, a potrošačima će se omogućiti ušteda do 6,5 milijardi eura uz trošak prilagodbe koji se za proizvođače procjenjuje na 3,2 milijarde eura.