Dječji forum za prava djeteta mir i suradnju “Sunce” osnovan je 28. veljače 1995. godine, kao prvi Dječji forum u Vinkovcima i prvi u Vukovarsko-srijemskoj županiji, a od tada u Osnovnoj školi Bartola Kašića u Vinkovcima, djeluje neprekidno.

“Tijekom dugogodišnjeg rada mnogi su učenici sudjelovali u radu Dječjeg foruma. Svake nove školske godine upisujemo i nove članove u ovu izvannastavnu aktivnosti koju je osnovala i vodi pedagoginja Đurđica Resli. Dječji forum je izvannastavna školska aktivnost namijenjena učenicima od četvrtog do osmog razreda, koja za cilj ima učenike poticati na međusobno razumijevanje i suradnje, koja doprinosi ideji mira te uvažavanju različitosti. Dječji forum razvija suradnju i prijateljstvo među učenicima i upoznaje učenike s pravima djeteta”, ističe ravnateljica ove škole Adrijana Cvrković Lasić. A prava djeteta u Hrvatskoj određena su međunarodnom konvencijom i nacionalnim zakonom. Tako se i Dječji forum Sunce u radu oslanja na Konvenciju Ujedinjenih naroda o pravima djeteta i na Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

“O pravima djeteta govorimo kao o pravnim normama koje su obvezujuće za sve odrasle prema djetetu, ali i djeteta prema odraslima. Iako su to pravne norme, u radu Dječjeg foruma pokušavamo ih na jednostavan način objasniti djeci. Ove školske godine posebno se bavimo pravima djeteta povezanih uz teme tolerancija, komunikacija i klimatske promjene. U radu s učenicima provodimo različite aktivnosti kao što su pisanje poruka, recikliranje, kviz. Učenici imaju pravo izraziti svoje mišljenje”, objašnjava pedagoginja Resli.

Sve aktivnosti provedene ove školske godine članovi Dječjeg foruma predstavili su u povodu obilježavanja 25 godina rada Dječjeg foruma na Vijeću učenika, prigodnim programom, prikazom rada i kvizom, uz poruku kako učenje o ljudskim pravima i pravima djeteta pomaže i priprema učenike za preuzimanje odgovornih životnih uloga u ljudskom društvu.