Javni poziv za sufinanciranje kupnje kuće ili stana za mlade i mlade obitelji na području Vukovarsko-srijemske županije za 2019. godinu je zatvoren, 31. kolovoza, 2019. godine

Zbog velikog broja pristiglih zahtjeva, Vukovarsko – srijemska županija odvojila je dodatnih 200.000,00 kn, tako da ukupna vrijednost ovog Javnog poziva iznosi 1.000.000,00 kn.

Nakon ocjenjivanja pristiglih zahtjeva Upravni odjel Vukovarsko – srijemske županije za sport, mlade i demografiju objaviti će rezultate na službenoj stranici Vukovarsko-srijemske županije.