Hrvatska gospodarska komora donijela je, 25. rujna, poziv prijevoznicima za podnošenje zahtjeva za dodjelu dozvola za međunarodni prijevoz tereta za 2019. godinu. Zahtjev se podnosi u Županijsku komoru prema sjedištu registracije poslovnog subjekta, a krajnji rok za podnošenje zahtjeva je 15. listopada.

Poziv Hrvatske gospodarske komore nastao je na temelju Zakona o prijevozu u cestovnom prometu i Pravilnika o dozvolama u prijevozu tereta. Prijevoznici koji imaju licenciju Zajednice za obavljanje međunarodnog prijevoza tereta, dužni su dostaviti uredno popunjen obrazac zahtjeva za dodjelu dozvola za međunarodni prijevoz tereta za 2019. godinu, a kojeg mogu preuzeti na mrežnom središtu Hrvatske gospodarske komore.

Stupanjem na snagu Pravilnika o dozvolama u prijevozu tereta iz lipnja 2018., HGK je preuzela javnu ovlast raspodjele svih vrsta pojedinačnih dozvola i CEMT dozvola, a odobrenje za obavljanje međunarodnog cestovnog prijevoza tereta izdaje Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture.

Najzad, u Republici Hrvatskoj ima 3.466 međunarodno licenciranih prijevoznika s 15.630 međunarodno licenciranih vozila.