Ministarstvo poljoprivrede otvorilo je natječaj za provedbu operacije “Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija” za dodjelu potpore za provođenje aktivnosti predviđenih poslovnim planovima priznatih proizvođačkih organizacija. Cilj potpora je olakšati izlazak na tržište te povećati konkurentnost poljoprivrednih gospodarstava. Osigurana sredstva iznose 26.250.000,00 kuna, a jednoj se proizvođačkoj organizaciji može najviše dodijeliti 500.000 eura kroz pet godina, tj. 100.000 eura za poslovnu godinu u kunskoj protuvrijednosti.

Prijave se počinju zaprimati od 18. listopada, a natječaj traje do 19. studenog. Također, zahtjev za potporu popunjava se i predaje u AGRONET-u.

Prihvatljivi korisnik potpore su od siječnja 2014. priznate proizvođačke organizacije, koje po svojim uvjetima pripadaju kategoriji mikro, malih i srednjih poduzeća. Poslovne planove odobrava Povjerenstvo Ministarstva poljoprivrede.