Kako stoji na stranicama grada Vinkovaca, na temelju članka 13. stavka 1. Pravilnika o uvjetima, kriterijima i postupku dodjele stipendija redovitim učenicima (KLASA: 602-03/19-01/356, URBROJ: 2188/01-02-19-1, datum 14. listopada 2019. godine) Povjerenstvo za stipendije dana 25. studenoga 2019. godine donijelo je zaključak o utvrđivanju redoslijedne liste podnositelja zahtjeva za dodjelu učeničkih stipendija za školsku godinu 2019./2020.

Pravo na učeničku stipendiju ostvarili su učenici koji ispunjavaju uvjete iz Pravilnika o uvjetima, kriterijima i postupku dodjele stipendija redovitim učenicima (u daljnjem tekstu: Pravilnik) i koji su prethodno dostavili svoje zahtjeve sa svim potrebnim podacima sukladno Natječaju za dodjelu učeničkih stipendija redovitim učenicima srednjih škola s prebivalištem na području Grada Vinkovaca za školsku godinu 2019./2020.

Sa podnositeljima zahtjeva koji su ostvarili pravo na stipendiju zaključiti će se ugovor o stipendiranju kojim će se urediti međusobna prava i obveze.

U roku od 8 dana od dana objave podnositelji zahtjeva imaju pravo na podnošenje prigovora gradonačelniku.

Na ovoj poveznici možete pogledati koji su učenici ostvarili pravo na učeničku stipendiju.