28 C
Vinkovci
Petak, 12. kolovoza 2022.

Drugi rebalans proračuna Vukovarsko-srijemske županije

Više od autora

- vl promo-

Aneta Pšihistal
Aneta Pšihistal
aneta.psihistal@novosti.hr

Današnja sjednica Skupštine Vukovarsko-srijemske županije pod predsjedanjem predsjednika Skupštine Dražena Milinkovića počela je uobičajeno usvajanjem dnevnog reda. U raspravi konstatirano je kako se u materijalima za točku Izvješće o stanju stočarstva u 2017. godini – problematika i perspektive te aktivnosti Vukovarsko-srijemske županije, nalaze podaci koji se kose sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka te je ova točka odgođena za sljedeću sjednicu. A budući da se na dnevnom redu nije našla točka vezana uz prijenos vlasništva nad osnovnim školama sa Županije na općine Borovo, Markušica i Negoslavci, unatoč objašnjenju župana Bože Galića da je resornom ministarstvu upućen dopis te se čeka očitovanje, sjednicu su napustili SDSS-ovi zamjenik župana Đorđe Ćurčić te vijećnici Vinko Lazić, Snežana Jovanović i Rado Bosić.

U nastavku prihvaćeni su izvješće o izvršenju županijskog proračuna za prvih šest mjeseci te drugi rebalans proračuna za 2018. godinu. “U prvih šest mjeseci ostvareni su prihodi u iznosu od 335 milijuna kuna, odnosno 41 % u odnosu na plansku veličinu. Čak 73 % prihoda odnosi se na vlastite namjenske prihode proračunskih korisnika, a svega 27 % na županijski proračun. Ako uspoređujemo ostvarenje poreznih prihoda, prijašnjih godina oni su se kretali oko 15 milijuna kuna, a sada je to znatno veći iznos koji se kreće oko 38 milijuna kuna što je povećanje od 150 % kao posljedica novog Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koji se primjenjuje od ove godine. Za prvih šest mjeseci mogu reći kako se dobro pune i namjenski prihodi, od rudne rente, zakupa poljoprivrednog zemljišta i koncesija, te su iznad stopostotnog izvršenja u odnosu na polugodišnji plan”, istaknula je Sandra Adžaga, v.d. pročelnice Službe za poslove proračuna i javnih financija.

Obrazlažući rebalans proračuna Adžaga je istaknula kako se drugim izmjenama i dopunama proračun povećava za 4,41 % odnosno s 812,6 na 848,6 milijuna kuna. “Riječ je o izmjenama tehničke naravi i stoga što su proračunski korisnici morali uravnotežiti svoje proračune pa je tu bilo dosta odstupanja. Drugi razlog je povrat poreza po godišnjoj prijavi koji je znatno veći nego što je to bilo prijašnjih godina pa umjesto prijašnjih oko 4,7 milijuna kuna sada imamo 13,6 milijun kuna. Također imali smo reorganizaciju unutar županijske Uprave te smo morali uvrstiti proračunske pozicije za dva nova upravna odjela”, istaknula je Sandra Adžaga.

Na dnevnom redu današnje sjednice, između ostaloga, nalaze se i prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora o javnoj nabavi za izvođenje radova izgradnje zgrade Zavoda za hitnu medicinu VSŽ, Izvješće o radu Vatrogasne zajednice Vukovarsko-srijemske županije za 2017. godinu, prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Uprave za ceste VSŽ za razdoblje 01.01.2018.-30.06.2018. godine, izvješće Uprave o radu i poslovanju Društva Vodoprivreda Vinkovci d.d. za 2017. godinu s revidiranim godišnjim financijskim izvještajem za 2017. godinu ovlaštene revizorske tvrtke, Informacija o stanju gospodarstva Vukovarsko-srijemske županije, Prezentacija stanja na tržištu rada tijekom 2017. godine na području Vukovarsko-srijemske županije i Godišnje izvješće o nezaposlenosti i zapošljavanju u 2017. godini, prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Vukovarsko-srijemske županije, prijedlog Odluke o davanju suglasnosti OŽB Vinkovci za nabavku predmeta nabave za 2018. godinu, prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu decentraliziranog financiranja domova za starije i nemoćne osobe u Vukovarsko-srijemskoj županiji te prijedlog odluka o davanju suglasnosti na Odluke o prijedlogu povećanja cijena usluga u domovima za starije i nemoćne osobe: Vinkovci, Vukovar i Ilok.

Povezani članci

- vl promo-

Posljednje objavljeno