7 C
Vinkovci
Utorak, 4. listopada 2022.

Državni odvjetnik najavio žalbu na presudu, župan Galić od medija traži ispravak iznesenih netočnih navoda

Budući mi je objavom netočnih navoda od strane medija, povrijeđeno pravo osobnosti te ću od medija zatražiti ispravak netočnih informacija i ispriku, te iskoristiti sva daljnja zakonska prava koja su mi na raspolaganju, poručio je župan Božo Galić

Više od autora

- vl promo-Ruža Sirotković iz Rajevog Sela, prva je žrtva poplava koja je u svibnju 2014. godine poharala županjsku Posavinu i opustošila taj kraj. Njezin sin Petar Sirotković, tužio je državu, a Općinski sud u Vukovaru, stalna služba u Županji donio je nepravomoćnu presudu prema kojoj mu zbog smrti majke država mora platiti odštetu od 155 tisuća kuna, te još 5000 tisuća kuna za troškove sahrane. U ovoj presudi prašinu je podiglo obrazloženje sutkinje Helene Zetić koja je u obrazloženju presude istaknula :“Odluku o proglašenju katastrofe trebao je donijeti župan, a ne Vlada RH. Tu je odluku morao donijeti prije nego što je došlo do probijanja nasipa kod Rajevog Sela. Sada je država dužna nadoknaditi štetu koja je nastala nepravilnim radom župana Vukovarsko-srijemske županije”, zaključila je sutkinja Helena Zetić.

Zastupnik države, državni odvjetnik iz Vukovara zaključio je kako je poplava posljedica više sile te kako država ne može biti objektivno odgovorna što sutkinja nije prihvatila. Državni odvjetnik najavio je žalbu na presudu, a župan Božo Galić istaknuo je kako nije bio stranka u postupku. “Nisam bio stranka u postupku niti sam vidio nepravomoćnu presudu te nisam bio u mogućnosti izložiti svoje stavove, dokaze i mišljenja.

Odluku o proglašenju katastrofe nisam mogao donijeti ja, kao župan, jer Odluku donosi Vlada RH, sukladno tadašnjem Zakonu o zaštiti i spašavanju, čl.4. stavak 1. Odluku je Vlada RH donijela tek 20.svibnja 2014.

Odluka o pripremi za eventualno zbrinjavanje i sklanjanje ugroženog stanovništva donio sam 17.05.2014. u 12,28 sati, a ona je donesena prije puknuća nasipa koji se dogodio u 14,47 sati u Račinovcima te u 15,10 sati u Rajevom Selu.

Na lokacije predviđene Planovima zaštite i spašavanja i Planovima civilne zaštite općina koje je trebalo evakuirati, bio je osiguran dovoljan broj autobusa u 14,10 sati.

Stanovništvo je odbijalo evakuaciju što mogu posvjedočiti načelnici Općina.

Budući mi je objavom netočnih navoda od strane medija, povrijeđeno pravo osobnosti te ću od medija zatražiti ispravak netočnih informacija i ispriku, te iskoristiti sva daljnja zakonska prava koja su mi na raspolaganju“, istaknuo je Galić.

Povezani članci

- vl promo-

Posljednje objavljeno