Kod dvojice pripadnika Gardijske oklopno-mehanizirane brigade Hrvatske kopnene vojske koji su bili angažirani na radovima iskapanja posmrtnih ostataka stradalnika Domovinskog rata na lokaciji Priljevo u Vukovaru u ponedjeljak, 10. veljače 2020. godine, pojavili su se simptomi iritacije očiju koji su odmah uspješno sanirani.

Radilo se o simptomima nastalim uslijed aktivacije neubojne naprave punjene suzavcem koju je aktivirao radni stroj koji je bio angažiran na iskapanju posmrtnih ostataka.

Nakon primjećivanja simptoma, pripadnicima Hrvatske vojske pružena je medicinska pomoć te su se nakon toga vratili na zadaću.

Na mjestu iskapanja uvijek se primjenjuju najviše mjere sigurnosti i nalazi se pirotehničar Ministarstva unutarnjih poslova i sanitetski tim.