Ministarstvo zaštite okoliša i energetike 25. ožujka pokrenulo je e-Savjetovanje o predloženim izmjenama Pravilnika o ambalaži i otpadnoj ambalaži, kojima se želi proširiti popis ambalažnih proizvoda u sustavu povratne naknade od 0,50 kn. Riječ je o vraćanju u sustav ambalaže od mlijeka i tekućih mliječnih proizvoda te uključivanju jednokratne ambalaže (PET-a, Al/Fe i stakla) od pića volumena 0,20 litara. Budući da se povratna naknada pokazala kao najbolja mjera za poticanje građana na odvajanje otpadne ambalaže i njezino vraćanje u trgovine, očekuje se kako će se proširenjem popisa ambalažnih proizvoda u sustavu povratne naknade značajno povećati stopa odvajanja i recikliranja otpadne ambalaže odnosno smanjiti odlaganje te spriječiti odbacivanje u okoliš.

Proširenjem popisa ambalažnih proizvoda u sustav povratne naknade ući će oko 70 milijuna novih ambalažnih jedinica odnosno oko 2,2 milijuna kilograma ambalažnog materijala pogodnog za recikliranje, procjenjuju u Ministarstvu zaštite okoliša i energetike, a prihvaćanje ovih izmjena pridonijet će i ostvarenju ciljeva u području gospodarenja otpadom koji su zadani Hrvatskoj kao članici EU.

E-Savjetovanje je otvoreno do 23. travnja do kada zainteresirana javnost ima mogućnost postavljanja pitanja i dobivanja pojašnjenja na linku:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?entityId=10517