PRONI Centar za socijalno podučavanje održao je u Gradskoj knjižnici Vukovar, poludnevni seminar za školske djelatnike radnog naziva „Edukacijom do učinkovite prevencije” koji se organizira u okviru programa  „Prevenko”, a čiji je cilj doprinijeti suzbijanju i sprječavanju pojave ovisnosti među djecom i mladima te eksperimentiranje sa sredstvima ovisnosti na području Vukovarsko-srijemske županije.

Seminarom se također želi osnažiti i osposobiti školske djelatnike za provedbu programa prevencije te izradu i pripremu preventivnih aktivnosti namijenjenih učenicima.
“Sudionike seminara smo upoznali kako je raditi na prevenciji, koje se metode mogu koristiti te sa statističkim podatcima, a od jeseni nastavljamo izravno raditi s učenicima gdje ćemo ih upoznati sa specifičnim ovisnostima koje promovira nadležno ministarstvo. Osim droge i alkohola koji su najopasniji, danas je prepoznata i ovisnost o modernim tehnologijama i kockanju.”, rekao je voditelj programa, Goran Jelenić iz PRONI centra.

Seminar su održali djelatnici Policijske uprave Vukovarsko-srijemske, Udruga za borbu protiv ovisnosti „NE–ovisnost” iz Osijeka i PRONI Centar za socijalno podučavanje te stručni suradnik Dubravko Šokčević, socijalni pedagog iz Osijeka.

Program kojeg financira Ministarstvo za demografiju, obitelj i mlade i socijalnu politiku, provodi se u trajanju od 3 godine u partnerstvu i suradnji s odgojno-obrazovnim ustanovama– OŠ Mitnica, OŠ Nikole Tesle Mirkovci i OŠ Negoslavci, Policijskom upravom Vukovarsko-srijemskom, Udrugom za borbu protiv ovisnosti „NE–ovisnost” iz  Osijeka te Vijećem za prevenciju Grada Vukovara, a nositelj programa je PRONI Centar za socijalno podučavanje.