Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu od sljedeće akademske godine (2020./2021.) pokreće izvanredni Preddiplomski sveučilišni studij socijalne pedagogije. 

Otvaranjem izvanrednog studija socijalne pedagogije žele odgovoriti na rastuće potrebe za socijalnim pedagozima u praksi, te sve kompleksnijim potrebama korisnika, kao i dinamičnim društvenim promjenama na tržištu rada. 

Studij će kombinirati nastavu na daljinu (online nastavu) s neposrednom nastavom na samom Fakultetu, uz niz hospitacija i neposrednih vježbi s korisnicima u praksi. Ishodi učenja identični su redovitom preddiplomskom studiju socijalne pedagogije.

Upisna kvota je 30 studenata, s time da je 15 mjesta namijenjeno pristupnicima koji su završili srednjoškolsko obrazovanje prije 2010. godine, odnosno nisu polagali državnu maturu, te oni polažu prijemni ispit na Fakultetu.

Sve detalje u odnosu na cijenu studija, kriterije upisa, proces prijave i prijemnog postupka, možete naći na sljedećoj poveznici: 

http://www.erf.unizg.hr/hr/upisi/upisi-na-preddiplomske-studije#socijalna-pedagogija-izvanredni.