Očuvanje i zaštita mentalnog zdravlja danas je jedan od prioriteta kako zdravstvene, tako i općedruštvene skrbi, u cijelome se svijetu kao i u našoj zemlji sve više pozornosti posvećuje sprečavanju razvoja težih problema mentalnog zdravlja i mentalnih poremećaja. Stoga se sve više pokreću različiti edukativni programi usmjereni na zaštitne čimbenike i promicanje mentalnog zdravlja, prevenciju i rano prepoznavanje mentalnih poremećaja. Posebno je važno promicanje mentalnog zdravlja djece i mladih i što ranijeg prepoznavanja i prevencije takvih poremećaja već u adolescenciji i mlađoj odrasloj dobi. Na početku školske godine Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je dokument u kojem između ostaloga stoji da treba voditi posebnu brigu o psihološkoj i mentalnoj dobrobiti učenika i nastavnika tako da se osigura pomoć i podrška stručnih suradnika i nadležnih službi.

I u našoj sredini je uočena važnost suradnje stručnjaka zdravstvenih radnika iz područja zaštite mentalnog zdravlja i odgojno-obrazovnih radnika te je uspostavljena suradnja između Opće bolnice u Vinkovcima, Vukovarsko-srijemske županije i srednjih škola kojima je županija osnivač.

Doktorica Astrid Periškić-Marković, voditeljica Odjela za psihijatriju predložila je suradnju dr. sc. Jadranki Mustapić-Karlić, pročelnici odjela za obrazovanje i kulturu koja je inicijativu predstavila ravnateljima srednjih škola naše županije. Ravnateljica Gimnazije prof. Ivana Biljan prihvatila je ponudu za suradnju te je predavanje za nastavnike s temom “Emocionalna pandemija” održano 8. i 9. travnja u ovoj školi. Ravnateljica Biljan je u pozdravnom obraćanju istaknula važnost sveobuhvatnog pristupa u zaštiti mentalnog zdravlja te je najavila preventivne aktivnosti s učenicima i roditeljima u suradnji s predavačicama i stručnom službom Škole. Istaknula je i važnost brige za mentalno zdravlje nastavnika i važnost prevencije i pravovremenog uočavanja mentalnih poremećaja kod učenika.

Predavačice, doktorica Periškić-Marković i klinička psihologinja Ana Majdančić zanimljivim i dinamičnim predavanjem obuhvatile su široku i zahtjevnu temu govoreći o vremenu pandemije COVID-19 i mentalnom zdravlju, psihološkim razvojnim značajkama adolescenata, najčešćim mentalnim poremećajima kod učenika, načinima kako ih prepoznati te pomoći učenicima i sebi u zaštiti mentalnog zdravlja.