Ministar uprave Lovro Kuščević donio je srijedu 22. svibnja rješenje o izmjeni rješenja o zaključivanju popisa birača kojim je utvrđeno da je ukupno 3.831.885 birača upisano u popis birača što je u odnosu na riješenje o popis birača od 17. svibnja povećanje za 154 854 birača.

Kada je riječ o Vukovarsko-srijemskoj županiji u registar birača za izbore za članove za Europski parlament iz Republike Hrvatske upisano je 147. 318 birača s pravom glasa, dok u Vinkovcima taj broj iznosi 29. 332 birača. U županiji je u registar birača upisano ukupno 327 birača koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, od kojih je 4 upisano na području Grada Vinkovaca.

Birači koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj ako žele glasovati u Republici Hrvatskoj zatražit će privremeni upis za mjesto gdje će se zateći na dan održavanja izbora. Zahtjev za privremeni upis izvan mjesta prebivališta birač može podnijeti bilo kojem nadležnom uredu državne uprave u županiji u Republici Hrvatskoj bez obzira na mjesto prebivališta ili mjesto gdje će se zateći na dan izbora.

Ako žele glasovati u inozemstvu, zatražiti će prethodnu registraciju u nadležnom diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Hrvatske ili u nadležnom uredu u Republici Hrvatskoj. Zahtjev za prethodnu registraciju birač može podnijeti bilo kojem diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Hrvatske u inozemstvu ili nadležnom uredu prema mjestu prebivališta u Republici Hrvatskoj.

Birači kojima je izdana osobna iskaznica s podatkom o prebivalištu izvan Republike Hrvatske ili su podnijeli zahtjev za izdavanjem iste, ne moraju se aktivno registrirati već će, po službenoj dužnosti, biti aktivno registrirani za državu i konzularno područje prema adresi prebivališta upisanoj u osobnoj iskaznici. Ako žele glasovati na području drugog diplomatsko-konzularnog predstavništva odnosno u Republici Hrvatskoj gdje će boraviti na dan održavanja izbora, podnijeti će zahtjev za promjenu mjesta aktivne registracije.

Potvrda za glasovanje

Građani koji nemaju važeću osobnu iskaznicu i nisu upisani u izvatke iz popisa birača dostavljene na biračka mjesta za izbore za članove u Europski parlament iz Republike Hrvatske, 26. svibnja 2019., moći će glasovati na dan održavanja izbora uz predočenje potvrde za glasovanje. Potvrde na dan izbora izdaju uredi državne uprave u županijama, a za područje Grada Vinkovaca izdaje ih Ured državne uprave Vukovarsko – srijemske, odnosno Matični ured Vinkovci.

Birači koji imaju vjerodajnice i pristup aplikaciji e- Građani mogu prije održavanja izbora podnijeti elektroničkim putem zahtjev za privremeni upis, prethodnu i aktivnu registraciju, ako u vrijeme izbora neće biti u svom mjestu prebivališta i žele glasovati u nekom drugom mjestu u Republici Hrvatskoj odnosno inozemstvu. U Hrvatskoj nije moguće glasovati online.

Izbori za članove u Europski parlament iz Republike Hrvatske održavaju se u nedjelju, 26. svibnja, 2019. Biračice i birači glasaju na biračkim mjestima prema adresi prebivališta. U Vinkovcima će od 7,00 do 19,00 sati biti otvorena 33 biračka mjesta, a popis je dostupan na sljedećoj poveznici: https://biraci.gov.hr/RegistarBiraca/