Odobren je projekt ROSEWOOD 4.0 – EU mreža regija za održivu mobilizaciju
drva spremna za digitalizaciju. Ukupan proračun projekta iznosi 2.047.901,00 EUR, a financiran je iz Programa OBZOR 2020. Vrijeme trajanja projekta je 24 mjeseca.

Koncept ROSEWOOD 4.0 je poboljšanje postojeće ROSEWOOD mreže EU regija (i njezinih aktivnosti), omogućujući dionicima lanca vrijednosti šumarstva i drvne industrije povezivanje i razmjenu najboljih praksi na terenu. Konačni cilj je učinkovito prenošenje znanja unutar regije i među regija pomoću modernih alata kao što su digitalne platforme, rješenja za digitalne treninge itd. Time se jača održivost iskorištavanja šuma i poboljšava europske regije, ali i cjelokupnu europsku konkurentnost i razvoj ruralnog područja.

Glavni ciljani dionici su: vlasnici šuma, poduzetnici u šumarstvu, savjetnici, šumarski službenici, šumarska industrija, drvoprerađivačka industrija, znanstveno-istraživačke institucije, akademska zajednica, šumarske organizacije i udruge, bioindustrija, , donosioci odluka; oni predstavljaju cijeli lanac vrijednosti šumarstva i drvne industrije. Projektni prijedlog stavlja poseban naglasak na digitalizaciju (šumarska industrija 4.0) i digitalne alate (društvene medije, platforme, e-učenje) za obuku i podučavanje, omogućujući opertivcima da podijele znanje sa širim učinkom. Usredotočenost na IKT rješava dva glavna izazova u mobilizaciji drva:

1. bolji pristup resursima kroz defragmentaciju vlasnika šuma i
2. povećanje volumena na tržištu i veću transparentnost.

Ciljevi projekta su:
– Unaprijediti i održati multifunkconalne regionalne centre za mobilizaciju drva u 5 glavnih
europskih regija (sjeverne, jugo-istočne, jugo-zapadne, srednje-istočne i srednje-zapadne
Europe)
– Intenzivirati prijenos informacija i znanja o najboljim praksama, inovacijama i rezultatima
istraživanja vezanim uz održivu mobilizaciju drva i konkurentnost
– Identificirati i razviti suradnju i inovacije između dionika mreže te iskoristiti povezanosti
između europskih regija (snage i slabosti regija) za učinkovit prijenos najboljih praksi
– Podržati osmišljavanje novih poslovnih mogućnosti za održivu mobilizaciju drva putem
izgradnje kapaciteta, programa obuke i resursa znanja dostupnih u Europskim regionalnim
centrima za mobilizaciju drva.

Koordinator projekta je STEINBEIS 2i d.o.o. (Njemačka), a ostali su partneri Innovawood (Belgija), Europski šumarski institut (Finska), Holzcluster Steiermark (Austrija), Nacionalni centar za šume (Francuska), Sveučilište primijenjenih znanosti u Bernu (Švicarska), Centar za obrazovanje u šumarstvu (Njemačka), Slovenski šumarski institut (Slovenija), Klaster bioenergije i okoliša zapadne Makedonije (Grčka), Zaklada za promociju šumarstva i drvne industrije u regiji De Castilla Y Leon (Španjolska), Talijanska udruga za energiju iz agro-šumskih izvora (Italija), Viši agronomski institut, Sveučilište u Lisabonu (Portugal), Forza – Agencija za održivi razvoj Karpatske regije (Ukrajina), Drvno tehnološki institut (Poljska), Udruženje Ko-Fa (Romania), Nacionalni centar za šumarstvo (Slovačka),
Laplandsko sveučilište primijenjenih znanosti d.o.o. i Centar za prirodne resurse (Finska), Paper Province (Švedska/Norveška) i Centar kompetencija d.o.o. za istraživanje i razvoj (Hrvatska).