Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku prošle godine je objavilo evidenciju županija, gradova i općina koje osiguravaju naknadu za novorođenčad te tko nudi besplatne vrtiće ili subvencionira cijenu, tko plaća javni prijevoz učenicima i studentima do škole, itd…

Svi podaci su javno dostupni, iako ne potiču sve lokalne vlasti natalitet izdašnim naknadama niti su uopće u mogućnosti to učiniti – postoje i oni gradovi koji gotovo ništa ne nude od demografskih mjera. Izdvojili smo one najvelikodušnije u naknadama za novorođenu djecu među kojima je i Otok u Vukovarsko-srijemskoj županiji kao jedan od gradova koji daje najveću naknadu za prvorođeno dijete.

Najveće naknade za prvo dijete

1. Korčula (Dubrovačko-neretvanska županija) 10 500 kuna
2. Imotski (Splitsko-dalmatinska županija) 10 000 kuna
3. Opatija (Primorsko-goranska županija) 10 000 kuna
4. Otok (Vukovarsko-srijemska županija), Pag (Zadarska županija), Stari Grad, Supetar i Vis (Splitsko-dalmatinska županija), Vrbovsko (Primorsko-goranska županija) 5000 kuna

Najveće naknade za drugo dijete

1. Imotski (Splitsko-dalmatinska županija) 20 000 kuna
2. Opatija (Primorsko-goranska županija) 15 000 kuna
3. Vis (Splitsko-dalmatinska županija), Pag (Zadarska županija) 10 000 kuna

Najveće naknade za treće dijete

1. Vis (Splitsko-dalmatinska županija) 176 600 kuna
2. Split (Splitsko-dalmatinska županija) 55 000 kuna
3. Zagreb 54 000 kuna (Grad Zagreb)
4. Imotski (Splitsko-dalmatinska županija) 50 000 kuna
5. Crikvenica (Primorsko-goranska županija), Pag (Zadarska županija) 30 000 kuna

U općini Sali na Dugom otoku u Zadarskoj županiji za svako rođeno dijete roditelji dobivaju čak 60 tisuća kuna, a radi se o jednoj od mjera kojom općinska vlast pokušava motivirati i zadržati mlade na otoku. Roditeljima se potpora isplaćuje u 6 jednakih obroka od 10 000 kn (prvi obrok nakon rođenja do zaključno sa šestom godinom života djeteta).

“Brojne općine, gradovi i županije, pa i poslodavci daju značajan doprinos svojim mjerama. Pitanje demografske nije samo pitanje samo ove Vlade, ovog Ministarstva, nego svih dionika društva. I mi vidimo, od Konavala, otoka Visa, Svetog Petra u šumi, do Dugog Sela gdje ja živim, i županija, da postoje veliki iskoraci u posljednjih godinu dana. I mi se tome veselimo. Isto tako i poslodavci svojim mjerama daju aktivan doprinos tome. Evo, veći je i broj rođenih prošle godine, sve nas to veseli, tako da vjerujemo da smo na dobrom tragu”, zaključio je pomoćnik ministrice za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Ivica Bošnjak.