U suradnji s Otočkom razvojnom agencijom, Grad Otok pripremio je Programe poticanja razvoja poduzetništva i poljoprivrede te ruralnog turizma kroz izravne potpore Grada Otoka koje će se provoditi za razdoblje 2018. – 2020. godine. Grad Otok odlučio je povećanje proračunskih prihoda izravno uložiti u poticanje razvoja poduzetništva, poljoprivrede i turizma, a s ciljem gospodarskog razvoja i otvaranja novih radnih mjesta.

Programi obuhvaćaju razne potpore za razvoj i unapređenje poslovanja kao što su ulaganja u opremu i mehanizaciju, ulaganja u sektoru stočarstva i povrtlarstva, otvaranje smještajnih kapaciteta i stvaranje dodatnih sadržaja u ruralnom turizmu. Time bi se stvorila nova radna mjesta u poduzetništvu, poljoprivredi i ruralnom turizmu te bi se otvorila dodatna stručna usavršavanja, promocija i izlaganja na sajmovima.

Javni pozivi za dodjelu potpora po Programima objavljeni su na web stranici Grada Otoka i otvoreni su 30 dana od dana objave te se pozivaju svi zainteresirani koji žele podnijeti prijavu za pojedinu Mjeru iz Javnog poziva da to i učine u navedenom roku.U sklopu Javnog poziva propisani su uvjeti za podnošenje prijava, potrebna dokumentacija, potrebni obrasci za samu prijavu te korisnici koji imaju pravo podnijeti prijavu. Prijave se podnose na propisanim obrascima uz prilaganje potrebne dokumentacije i dostavljaju se u Grad Otok isključivo putem pošte.