Program poticanja poduzetništva na području grada Vinkovaca za 2019. godinu donosi dvije mjere: ulaganje u tehnologiju i ljudske potencijale te potporu novim poduzetnicima. I ovaj program, koji je nedavno jednoglasno prihvatilo Gradsko vijeće Grada Vinkovaca, trebao bi dodatno pridonijeti poticanju razvoja gospodarstva Vinkovaca.

“Ovaj program, zajedno s poticajima za gradnju obiteljske kuće, doista će zaokružiti ono s čim Grad može ići prema vinkovačkim obiteljima kako bi im dali poticaj da ovdje zasnuju obitelj, bave se gospodarskom djelatnošću, da im ovdje djeca idu u vrtić i da naš grad izgrađujemo u pravom smjeru. S ovim mjerama dakle, zaokružujemo taj naš projekt “vinkovačke obitelji”, ističe gradonačelnik Ivan Bosančić.

Svrha samog programa je stvaranje povoljnijeg poduzetničkog okruženja za djelovanje postojećih poduzetnika i privlačenje novih investitora s ciljem poticanja ukupnog gospodarskog i društvenog razvoja na području grada Vinkovaca.

“Riječ je o dvije mjere. Jedna je predviđena za postojeće mikro poduzetnike kojima sufinanciramo buduće poslovanje s potporom do 30.000,00 kuna. Cilj je da ti poduzetnici ulažu u svoje poslovanje, u svoju dugotrajnu imovinu, a s druge strane da povećaju plaće svojih zaposlenika. Druga mjera predviđena je za poduzetnike početnike. To je mjera koju smo imali i proteklih godina, ali sada dižemo iznos za 500,00 kuna i širimo prihvatljive troškove. Poduzetnicima početnicima je na raspolaganju potpora do 3.000,00 kuna, a prijaviti se mogu svi koji su osnovani u ovoj godini, dakle od 1. siječnja 2019. godine”, ističe Hrvoje Niče, pročelnik Upravnog odjela gospodarstva grada Vinkovaca.

Za prvu mjeru prijaviti se mogu mikro poduzetnici koji posluju minimalno 12 mjeseci do podnošenja zahtjeva te imaju zaposlenu najmanje jednu osobu na puno radno vrijeme. Prihvatljivi troškovi su: nabava strojeva, uređaja, opreme, alata, opremanje poslovnog prostora, nabava operacijskih i računalnih sustava, računalnih programa i računalne opreme, obrazovanje, stručno osposobljavanje, stručno usavršavanje, izrada promotivnih materijala do 15% vrijednosti ukupnog ulaganja, izrada i održavanje web stranice, web hosting (do 15% vrijednosti ukupnog ulaganja). Obveze korisnika su: zadržavanje poslovne aktivnosti najmanje 12 mjeseci od dana dodjele potpore kao i zadržavanje broja zaposlenih povećanje bruto II plaće od minimalno 10% po zaposlenom u odnosu na prosječnu godišnju bruto II plaću zaposlenika u prethodnoj godini.

Za drugu mjeru prihvatljivi troškovi, uz administrativne troškove otvaranja ili osnivanja gospodarskog subjekta, sada su i troškovi nabave strojeva, uređaja, opreme ili alata, nabave inventara, izrade promotivnih materijala, izrade i održavanja web stranice. Obveze korisnika su zadržavanje poslovne aktivnosti i postojećeg broja zaposlenih najmanje 12 mjeseci od dana dodjele potpore.