Grad Vinkovci 7. srpnja ponovio je Javni poziv za dostavu ponude za uspostavu i provedbu Službe spašavanja života na vodi na kupalištu „Banja“ na koji se mogu prijaviti fizičke i pravne osobe koje prema svojoj registriranoj djelatnosti mogu obavljati poslove zaštite i spašavanja.
Služba spašavanja života na vodi uspostavlja se za razdoblje od 16. srpnja do 15. rujna 2020. godine u vremenu od 11 do 19 sati. Početak rada Službe kao i završetak djelovanja uspostavljene Službe može se promijeniti u slučaju loših vremenskih uvjeta.
Grad traži dva spasioca, a ponuditelj/i su dužni uspostaviti i organizirati Službu spašavanja života na vodi sukladno zakonima i pravilnicima koji definiraju rad kupališta i djelovanje Spasilačke službe. Spasioci moraju biti stariji od 18 godina i moraju imati završen tečaj za spasioca pri Službi spašavanja života na vodi Hrvatskog Crvenog križa.
Grad Vinkovci osigurava obveznu osobnu opremu spasioca te opremu i sredstva za pružanje prve pomoći. Za organizaciju Službe spašavanja života na vodi u proračunu za 2020. godinu planirana su financijska sredstva u iznosu od 35.000,00 kuna.
https://grad-vinkovci.hr/hr/objave/sluzbene-obavijesti/jaavni-poziv-za-dostavu-ponude-za-uspostavu-i-provedbu-sluzbe-spasavanja-zivota-na-vodi-na-kupalistu-banja