Na današnjoj sjednici Gradskog vijeća Vinkovaca, između ostaloga, usvojen je prijedlog paušalnog poreza po krevetu odnosno smještajnoj jedinici u turizmu u privatnom smještaju, a Grad Vinkovci odlučio se za najnižu stopu od 150 kuna te time i smanjio dosadašnji iznos od 300 kuna. Na području grada trenutačno je 16 prijavljenih privatnih iznajmljivača, istaknuo je Davor Mecanović, zamjenik pročelnice Upravnog odjela za kulturu i turizam, a gradonačelnik Ivan Bosančić komentirajući ovu odluku istaknuo je kako je riječ o još jednoj mjeri za poticanje razvoja turizma u gradu, ovaj put kao olakšica privatnim iznajmljivačima te poticaj povećanju broja kreveta odnosno smještajnih jednica u privatnom smještaju.

Grad, izmjenama i dopunama Odluke o prodaji gradskih stanova, ususret izlazi i stanarima koji trenutno imaju stanarsko pravo kao zaštićeni najmoprimci u gradskim stanovima, a koji u vrijeme kada su se gradski stanovi kupovali po povlaštenim uvjetima nisu kupili stan. “Mi imamo 15-ak obitelji koje su u takvim stanovima, a koje će sada izravnom pogodbom moći kupiti stan od Grada bez natječaja, za razliku od ostalih stanova koji idu na natječaj. Oni imaju i pravo popusta 30 % od procjenjene tržišne vrijednosti”, istaknuo je Krunoslav Josip Čačić, v.d. pročelnika Upravnog odjela za gospodarenje gradskom imovinom i mjesnu samoupravu.

Uz Odluku o o prodaji gradskih stanova izmijenjena je i Odluka o davanju gradskih stanova u najam, a tu, pak, Grad ide na ruku mladim obiteljima. “Do sada su maloljetni članovi obitelji nosili tri boda, a sada to povećavamo puta pet. Dakle, svaki maloljetni član obitelji nosi 15 bodova”, pojasnio je Čačić.

“Ovim bi roditelji s djecom dobivali na svako dijete značajne dodatne bodove što smatramo također jednom od demografskih mjera Grada Vinkovaca i kojom želimo pridonijeti poboljšanju demografske slike u našem gradu”, istaknuo je gradonačelnik Bosančić komentirajući ovu odluku.

Gradsko vijeće na današnjoj je sjednici donijelo i Odluku o o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva, odnosno o raspodjeli 6 milijuna i 645 tisuća kuna za ovu namjenu iz državnog proračuna.

Prihvaćeni su i prijedlog Odluke o osnivanju Postrojbe civilne zaštite opće namjene, Analiza stanja sustava civilne zaštite i zaštite i spašavanja na području grada u 2018. godini, Program javnih potreba za obavaljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja – Stanica Vinkovci za 2019. godinu te Odluka raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Vinkovaca za 2019. godinu.