Grad Vinkovci objavio je Javni poziv za dodjelu potpora iz Programa poticanja poduzetništva na području grada Vinkovaca za 2020. godinu za mjeru Novi poduzetnici
Riječ je o bespovratnim potpora iz Programa kojim se provode mjere s ciljem stvaranja povoljnijeg poduzetničkog okruženja za djelovanje postojećih poduzetnika i privlačenje novih investitora s ciljem poticanja ukupnog gospodarskog i društvenog razvoja na području grada Vinkovaca.
Potporu u okviru mjere Novi poduzetnici mogu koristiti tvrtke, obrti te ostali subjekti kategorizirani sukladno Zakonu o poticanju razvoja malog gospodarstva, koji se svrstavaju u mikro i male subjekte malog gospodarstva sa sjedištem u Vinkovcima i/ili koji obavljaju gospodarsku djelatnost na području grada Vinkovaca.
Prijavu za dodjelu sredstava potpore mogu podnijeti mikro i mali poduzetnici, isključivo trgovačka društva, obrti i zadruge, koji zadovoljavaju sljedeće uvjete: imaju sjedište na području grada Vinkovaca i provode ulaganje na području grada Vinkovaca, osnovani su tijekom 2020. godine, po prvi put koriste sredstva Grada Vinkovaca za početak obavljanja poslovne djelatnosti, u cijelosti su u privatnom vlasništvu, imaju najmanje jednog zaposlenog, nemaju evidentiran dug po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava, nemaju evidentiran dug prema Gradu Vinkovcima o kojima službenu evidenciju vode nadležne službe Grada Vinkovaca, ispunjavaju uvjete utvrđene Uredbom Komisije EU o de minimis potporama, nad njima nije otvoren stečajni postupak, postupak predstečajne nagodbe ili postupak likvidacije, nisu trenutno u blokadi.
Detaljnije na:
https://grad-vinkovci.hr/hr/objave/sluzbene-obavijesti/javni-poziv-za-dodjelu-potpora-iz-programa-poticanja-poduzetnistva-na-podrucju-grada-vinkovaca-za-2020-godinu-novi-poduzetnici
Kroz Program poticanja poduzetništva na području grada Vinkovaca, podsjetimo, prošle godine 51 postojeći poduzetnik ukupno je primio 1 milijun i 153 tisuće kuna, a novi poduzetnici oko 130 tisuća kuna. Programom za 2020. godinu uvedene su i četiri nove mjere: subvencija priključka na komunalno vodnbe građevine postojećim poduzetnicima, subvencija kamata kredita i zajmova za poduzetnike, promocija gospodarstva te infrastrukturna i logistička podrška mikro i malim poduzetnicima kroz Poduzetnički inkubator.