Grad Vinkovci 4. ožujka objavio je Javni poziv za dodjelu potpora iz Programa poticanja poduzetništva za 2020. godinu za mjeru – Poduzetnički inkubator.
Mjerom Poduzetnički inkubator predviđena je dodjela bespovratnih potpora za trošak najma poslovnog prostora Poduzetničkog inkubatora Vinkovci sukladno ugovoru prethodno sklopljenom s Tehnološkim parkom d.o.o.
Potpore se dodjeljuju u visini: 100% troškova (bez PDV-a) za prijavitelje do 1 godine poslovanja, 75% za prijavitelje od 1 do 2 godine poslovanja, 50% za prijavitelje do 3 godine poslovanja te 25% za prijavitelje od 3 do 5 godina poslovanja. Maksimalni iznos potpore je 52.800,00 kuna.
Javni poziv i pripadajući obrasci nalaze se na mrežnoj stranici Grada Vinkovaca.

https://grad-vinkovci.hr/hr/objave/sluzbene-obavijesti/javni-poziv-za-dodjelu-potpora-iz-programa-poticanja-poduzetnistva-na-podrucju-grada-vinkovaca-za-2020-godinu-poduzetnicki-inkubator

Program poticanja poduzetništva na području Grada Vinkovaca za 2020. godinu uz dosadašnje mjere: ulaganje u tehnologiju i ljudske potencijale te potporu novim poduzetnicima, sadži i četiri nove mjere: subvencija priključka na komunalno vodne građevine postojećim poduzetnicima, subvencija kamata kredita i zajmova, promocija gospodarstva te Poduzetnički inkubator. Za program je u proračunu osigurano ukupno 2,5 milijuna kuna od kojih 550 tisuća kuna namijenjeno za mjeru Poduzetnički inkubator za koju je raspisan ovaj poziv.