Grad Vinkovci kontinuirano u proračunu planira i izdvaja značajna sredstva za socijalnu zaštitu svojih građana. Ove godine za tu svrhu planiran je iznos od 8,6 milijuna kuna.

Pozitivna socijalna politika Grada Vinkovaca još jednu potvrdu dobila je i kroz istraživanje koje je proveo portal Gradonačelnik.hr, a čiji su rezultati objavljeni krajem travnja. Istraživanje je utemeljeno na podacima konsolidiranih proračuna u 2018. godini, a među deset vodećih gradova u Hrvatskoj u dijelu socijalne zaštite svojih građana svrstalo je Grad Vinkovce koji je iz proračuna u 2018. godini za socijalna davanja izdvojio oko 2,5 milijuna kuna više nego godinu dana ranije. Kako ističu u Gradu postignuta razina nastojala se održati pa i podići te su Vinkovci i dalje među socijalno najosjetljivijim hrvatskim gradovima, a u 2020. godini proračun za socijalne pomoći i skrb planiran je u iznosu od 8,6 milijuna kuna. Od toga iznosa 4,2 milijuna kuna namijenjeno je za direktnu socijalnu skrb i realizira se kroz Odluku o socijalnoj skrbi Grada Vinkovaca.

Kroz ovu odluku Grad onima koji su u potrebi pomaže u podmirenju troškova stanovanja za što je osigurano 700 tisuća kuna namijenjenih za troškove najamnine, komunalne naknade, električne energije, plina, grijanja, vode i odvodnje te odvoza kućnog otpada, a za naknadu za troškove ogrjeva osigurano je 400 tisuća kuna. Posljednje tri do četiri godine bilježimo pad broja korisnika podmirenja troškova stanovanja kao i troškova ogrjeva, ističe Andrea Vinković, pročelnica Upravnog odjela društvenih djelatnosti. Također, prošle godine zabilježen je manji broj korisnika jednokratne pomoći u odnosu na godinu ranije, a jednokratnu pomoć zatražila su 343 korisnika. Kako će biti do kraja ove godine ostaje za vidjeti, a za ovu svrhu u proračunu je osigurano 400 tisuća kuna.

“Sufinanciramo i boravak djece u vrtiću čiji roditelji imaju manja primanja, a ove godine smo povećali minimalni iznos tako da više obitelji ima pravo na tu povlasticu”, ističe Andrea Vinković. Inače, za sufinanciranje boravka djece slabijeg ekonomskog statusa u Dječjem vrtiću Vinkovci, čiji je osnivač i vlasnik Grad, osigurano je 400 tisuća kuna. Udio roditelja u sufinanciranju troškova smještaja djece umanjuje se za 30 %, a osnovni kriterij je da ukupni dohodak ne prelazi iznos od 1.500,00 kuna po članu zajedničkog kućanstva. Predviđeno je i oslobađanje od plaćanja dječjeg vrtića, a odnosi se na djecu s poteškoćama u razvoju (ukoliko dijete nema pomoćnika), djecu iz udomiteljskih obitelji, djecu žrtve obiteljskog nasilja i djecu bez oba roditelja koja nisu smještena u ustanovu. Ova mjera obuhvaća i vrtiće drugih osnivača, ako dijete nije bilo u mogućnosti upisati najbliži vrtić Dječjeg vrtića Vinkovci, a za ovu namjenu osigurano je 50 tisuća kuna.

U dijelu skrbi za najmlađe Vinkovčane osigurana je i naknada povodom rođenja djeteta za što je predviđeno ukupno 650 tisuća kuna, a da bi novi mali Vinkovčani što sigurnije stigli na svijet Grad se odlučio osigurati sredstva i za tečaj za trudnice i partnere. “Za svaku novorođenu bebu isplaćujemo roditeljima 2.000,00 kuna i taj iznos je duplo veći od prije dvije godine“ ističe Andrea Vinković.

Nadalje, odlukom o socijalnoj skrbi za božićnice za umirovljenike osigurano je 800 tisuća kuna, za financiranje potpora projektima i programima neprofitnih organizacija u području socijalne i zdravstvene skrbi 550 tisuća kuna, a za pučku kuhinju 200 tisuća kuna. Grad osigurava i božićne pakete za djecu iz udomiteljskih obitelji, te prigodne blagdanske obiteljske pakete za najugroženije obitelji. Osiguran je i novac za zbrinjavanje beskućnika u ekstremnim zimskim uvjetima te za druge vidove pomoći.

Preostalih 4,4 milijuna kuna za socijalnu skrb, mimo direktnih pomoći, odnosi se na sredstva namijenjena za redovitu djelatnost i za službu traženja Gradskog društva Crvenog križa Vinkovci te za dva projekta. Projekt “Zaželi” za koji je osigurano 3,2 milijuna kuna te projekt “Vrijeme užine IV” u koji je uključeno svih 7 osnovnih škola s područja grada, a besplatan obrok osiguran je za ukupno 787 učenika koji žive u siromaštvu ili su u riziku od siromaštva.

Valja reći i kako Grad Vinkovci u suradnji sa studijem socijalnog rada Pravnog fakulteta Osijek, provodi istraživački projekt „Studenti socijalnog rada za blagostanje zajednice: Vinkovci kojim će se utvrditi mjere socijalne politike unutar Grada te istražiti indikatori i kapaciteti socijalnog razvoja, sa svrhom pružanja podataka za planiranje politika i strategija za socijalni razvoj grada. Dodatna je vrijednost projekta što uključuje studente omogućavajući im da primjene osnovna znanja i vještine na stvarnim situacijama pri tome promovirajući njihovu odgovornost spram zajednice.