- Tekst se nastavlja ispod oglasa -

Grad Vinkovci objavio je Javni poziv za dodjelu potpora iz Programa poticanja poduzetništva na području grada Vinkovaca za 2021. – 2023. godinu: Mjera 2 – Novi poduzetnici. Podloga za to odluka je Gradskog vijeća koje je na nedavnoj sjednici usvojilo temeljni dokument za potporu vinkovačkim poduzetnicima u sljedećem razdoblju: Program poticanja poduzetništva 2021. -2023.

„Ovaj program je nastavak onoga što smo započeli 2019. godine, dakle poticanje poduzetništva na području grada Vinkovaca. Te 2019. imali smo samo dvije mjere koje su se pokazale izuzetno uspješnima. U 2020. proširili smo to s još četiri mjere, a kada je krenula korona s još jednom mjerom vezanom za pomoć poduzetnicima u teškoćama izazvanima pandemijom”, istaknuo je trom prilikom pročelnik za gospodarstvo Hrvoje Niče.

A među sedam mjera potpore je i Mjera 2 – Novi poduzetnici uvedena odmah 2019. godine s iznosom potpore od 3.000,00 kuna, koji je već u 2020. godini podignut na 5.000,00 kuna. Kada je o ovoj mjeri riječ rekao nam je danas Hrvoje Niče značajnijih promjena u odnosu na prošli natječaj nema, osim što je sada prihvatljiv i trošak PDV-a onima koji nisu u sustavu PDV-a.

Potpore se dodjeljuju za troškove otvaranja ili osnivanja gospodarskog subjekta (administrativni troškovi), troškove nabave strojeva, uređaja, opreme ili alata, troškove inventara, troškove izrade promotivnih materijala, troškove izrade i održavanja web stranice, troškove edukacije te troškove  PDV-a po prihvatljivim računima ukoliko prijavitelj nije u sustavu PDV- a.

Cjelokupno ulaganje mora se provesti na području grada Vinkovaca, potpore se dodjeljuju u visini 100% prihvatljivih troškova do maksimalnog iznosa potpore 5.000,00 kuna po plaćenim računima i predračunima. Prihvatljivi su troškovi nastali od 1.11.2020. do 31.10.2021. godine. Korisnik ove mjere dužan je zadržati poslovnu aktivnost na području grada Vinkovaca najmanje 12 mjeseci od dana dodjele potpore te u istom razdoblju osigurati zadržavanje broja zaposlenih. Ukupno sredstva namijenjena za dodjelu potpora iznose 200.000,00 kuna.

Rok za podnošenje prijava počeo je teći danas, a taje do 31.10.2021. godine.

Javni poziv dostupan je na web stranicama Grada Vinkovaca www.vinkovci.hr., gdje podnositelji mogu preuzeti sve potrebne obrasce i popratnu dokumentaciju.