Na službenoj web stranici Grada Vinkovaca objavljena je privremena rang lista za potporu poduzetnicima za ulaganje u tehnologiju i ljudske potencijale iz Programa poticanja poduzetništva za 2019. godinu. Svrha samog programa je stvaranje povoljnijeg poduzetničkog okruženja za djelovanje postojećih poduzetnika i privlačenje novih investitora s ciljem poticanja ukupnog gospodarskog i društvenog razvoja na području grada Vinkovaca, a mjera Ulaganje u tehnologiju i ljudske potencijale predviđena je za postojeće mikro poduzetnike kojima se buduće poslovanje sufinancira s potporom do 30.000,00 kuna. Cilj je da ti poduzetnici ulažu u svoje poslovanje, u svoju dugotrajnu imovinu, a s druge strane da povećaju plaće svojih zaposlenika.
Na javni poziv prijaviti su se mogli mikro poduzetnici koji posluju minimalno 12 mjeseci do podnošenja zahtjeva za potporu te imaju zaposlenu najmanje jednu osobu na puno radno vrijeme. Prihvatljivi troškovi su: nabava strojeva, uređaja, opreme, alata, opremanje poslovnog prostora, nabava operacijskih i računalnih sustava, računalnih programa i računalne opreme, obrazovanje, stručno osposobljavanje, stručno usavršavanje, izrada promotivnih materijala do 15% vrijednosti ukupnog ulaganja, izrada i održavanje web stranice, web hosting (do 15% vrijednosti ukupnog ulaganja).
Obveze korisnika su: zadržavanje poslovne aktivnosti najmanje 12 mjeseci od dana dodjele potpore kao i zadržavanje broja zaposlenih uz, što je i isticano kao najvažnije, povećanje bruto II plaće od minimalno 10% po zaposlenom u odnosu na prosječnu godišnju bruto II plaću zaposlenika u prethodnoj godini.
Na Javni poziv za dodjelu potpora iz Programa poticanja poduzetništva na području Grada Vinkovaca za 2019. godinu – Ulaganje u tehnologiju i ljudske potencijale prijave su se mogle podnositi od 7. do 22. listopada.
Po isteku roka od pročelnika za gospodarstvo Hrvoja Ničea doznali smo kako je prijavljeno 60 projekata, a na privremenoj rang listi našla su se njih 52, koji udovoljavaju uvjetima.
https://grad-vinkovci.hr/hr/objave/sluzbene-obavijesti/program-poticanja-poduzetnistva-na-podrucju-grada-vinkovaca-za-2019-godinu-ulaganje-u-tehnologiju-i-ljudske-potencijale-privremena-rang-lista