Od 1. siječnja 2019. godine, Grad Vukovar postao je osnivač Osnovnih škola na području Vukovarsko-srijemske županije. Tim povodom konferenciju za novinare održao je gradonačelnik Vukovara Ivan Penava ističući kako se radi o velikoj i važnoj odluci za Vukovar i njegove građane, a podsjetio je i kako je još 2002. godine Gradsko poglavarstvo pokrenulo inicijativu za preuzimanje osnivačkih prava, no postupak je blokiralo Ministarstvo financija. “Odluku su potvrdili Gradsko vijeće Vukovara i Županijska skupština te smo od 1. siječnja osnivači sedam osnovnih škola koje u sastavu imaju 6 područnih škola. Grad želi unaprijediti odgojno-obrazovne procese i osigurati bolje materijalne uvjete u školama koje ove pedagoške godine pohađa ukupno 1.860 učenika”, istaknuo je Penava. Preuzimanje osnivačkih prava odrađeno sukladno odlukama Gradskoga vijeća i Skupštine Vukovarsko-srijemske županije, a gradonačelnik je dodao kako je Grad Vukovar ovim činom potvrdio stav da je administrativno i upravno središte županije. Iz državnog će proračuna biti izdvojen 8,1 milijun kuna, a Grad će osigurati 2,1 milijun vlastitih sredstava.