Gradsko vijeće Grada Iloka donijelo je Odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Iloka, koji će biti održani 17. studenog 2019. Usvojena je i Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o stipendiranju studenata prema kojoj pravo na stipendiju sada mogu ostvariti i studenti druge i treće godine dodiplomskog studija kao i studenti prve i druge godine diplomskog studija. Između ostaloga, uz dosadašnje bodovanje prosjeka ocjena i primanja, uvedena je i mogućnost ostvarivanja dodatnih bodova za studente ovisno o njihovoj obiteljskoj situaciji.

Usvojena je i Odluka o otpisu nenaplativih potraživanja za komunalnu naknadu za koja je nakon svih poduzetih radnji utvrđena nemogućnost naplate i nakon proteka roka od 6, odnosno 10 godina od pravomoćnih sudskih presuda. Za otpis nisu predložena potraživanja za koja Grad ima založna prava na imovini dužnika, jer za takva potraživanja ne nastupa zastara.

Većinom glasova Gradsko vijeće Iloka donijelo je i Odluku o ustroju i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Iloka s ciljem bolje učinkovitosti, ravnomjernog opterećenja službenika i namještenika, veće suradnje, informiranosti i povezanosti u obavljanju poslova jedinstvenog upravnog odjela, a samim time i poslova Grada Iloka. Ovom odlukom ukidaju se Upravni odjel za financije i komunalno gospodarstvo i Upravni odjel za pravne i opće poslove, a poslove tih odjela preuzima Jedinstveni upravni odjel.