Foto: HAVC press
Hrvatski audiovizualni centar od svog osnutka između ostalog promiče vrijednosti i potiče mjere važne za zaštitu prava i interese djece i mladeži, ravnopravnost spolova, rasa, nacionalnih manjina i osoba s invaliditetom, bezrezervno i oštro osuđuje svaki oblik nasilja, uznemiravanja, zlouporabe položaja, ovlasti, autoriteta ili zavisnosti, a koje uzrokuje strah, neprijateljsko, ponižavajuće ili uvredljivo okruženje, neovisno je li takvo ponašanje spolne naravi ili nije.
Pokret naziva “Nisam tražila” otkrio nam je zastrašujuća svjedočanstva osoba koje su doživjele određeni oblik napada na svoju spolnu slobodu, a kao institucija zadužena za poticanje audiovizualnog stvaralaštva osjećamo potrebu reagirati na ponašanja protivna našim vrijednostima koja se događaju u audiovizualnom sektoru.
Sukladno zakonskim mogućnostima i ulozi koju ima u audiovizualnom sektoru, Hrvatski audiovizualni centar će poduzeti konkretne mjere te u audiovizualnoj zajednici potaknuti dijalog o ovoj važnoj temi. Drago nam je što je Akademija dramske umjetnosti po tom pitanju već poduzela potrebne radnje te pozdravljamo ozbiljnost i brzinu kojom je ta ustanova pristupila rješavanju ovog problema. Iako se Hrvatski audiovizualni centar već sustavno u suradnji s drugim dionicima bavi temom spolne i rodne ravnopravnosti u audiovizualnom sektoru, svakako ćemo se, u suradnji s ostalim dionicima u audiovizualnom sektoru, posvetiti i konkretnom problemu s ciljem da u audiovizualnom sektoru stvorimo okruženje nulte tolerancije na nasilje.
“Bezrezervno i oštro osuđujem svaki oblik nasilja i zlouporabe položaja. Zahvaljujem svim hrabrim ljudima, poglavito ženama, koje su ovaj zastrašujući fenomen izvukle iz sjene. U konačnici se radi o kršenju ljudskih prava, što treba iskorijeniti. Vjerujem da je riječ o manjem broju pojedinaca koji svojim neprihvatljivim ponašanjem nanose nemjerljivu štetu žrtvama, a narušavaju ugled cijelog audiovizualnog sektora.” izjavio je tim povodom ravnatelj HAVC-a Chris Marcich.
Izvor: HAVC