U ponedjeljak 19. studenog 2019. godine održana je redovna godišnja Glavna skupština dioničara Hrvatskog nogometnog kluba Cibalia š.d.d. Sjednici su nazočili dioničari koji ukupno imaju 90,4% dionica, čime su ispunjeni uvjeti za valjano donošenje odluka.

Od točaka dnevnog reda treba izdvojiti izvješća uprave, nadzornog odbora za 2018. godinu, te usvajanje Godišnjeg financijskog izvješća Društva za 2018. godinu, a u drugoj odluka o pokriću gubitka. Iskazana svota gubitka u poslovanju Cibalije u 2018. iznosi 2.295.702,72 kune, a navedeni gubitak će se pokriti iz budućeg očekivanog dobitka.

Skupštinari su u  nastavku sjednice dali svoje povjerenje istom Nadzornom odboru u kojem se nalaze: Ivan Rimac, Mario Jurić, Damir Bošković, Željko Šarčević, Milan Perić, Željko Galić i Darko Stojanović i dali su razrješnicu Upravi Društva za poslovnu 2018. godinu. Donesena je i odluka o izboru tvrtke Vozetić d.o.o. iz Vinkovaca za revizora, za 2019. godinu.

Nakon toga je predsjednik Nadzornog odbora, Ivan Rimac izvijestio prisutne dioničare o aktivnostima vezano za iznalaženje strateškog partnera za HNK Cibalia. Zaključno sa završenim javnim pozivom za iskaz interesa zaprimljeno je jedno pismo namjere te se načelno definirao model suradnje. U narednom razdoblju se očekuje javni natječaj za prodaju dionica u vlasništvu Grada Vinkovaca o čemu je kratko izvijestio i gradonačelnik Ivan Bosančić.

Na kraju, pod točkom razno, dugogodišnji Predsjednik Skupštine HNK Cibalia, Antun Čilić, podnio je zamolbu da ga dioničari oslobode vršenja funkcije predsjednika, sve iz zdravstvenih razloga, te poželio u budućnosti sve najbolje klubu.