Foto: Hina/Lana Slivar Dominić
Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje uskladio je cijene lijekova na svojim listama lijekova te su snižene cijene za ukupno 454 originalnih pakiranja lijekova, od toga za 315 pakiranja na osnovnoj listi, prenosi Hina.
Nakon sjednice Upravnog vijeća, iz HZZO-a su danas priopćili kako su, u skladu s postupkom godišnjeg izračuna cijena, na dopunskoj listi lijekova snižene doplate koje plaćaju osiguranici za 131 pakiranje.
S dopunske je, pak, na osnovnu listu premješteno osam pakiranja lijekova, čime je prestala doplata za te lijekove.
Na listi dva nova lijeka – doravirin+lamivudin+tenofovir dizoproksil i upadacitinib
Na listu lijekova su stavljena dva nova lijeka i to lijek ( doravirin+lamivudin+tenofovir dizoproksil ) za liječenje HIV infekcija i lijek ( upadacitinib ) za liječenje reumatoidnog artritisa.
Za lijek riluzol izmijenjen je režim propisivanja te će se moći dobiti na recept, čime se bolesnicima s amiotrofičnom lateralnom sklerozom olakšava dostupnost tog lijeka.
Na liste lijekova stavljene su i nove generičke i kliničke paralele te novi oblici i/ili nova pakiranja već postojećih lijekova, čime se proširuje spektar lijekova koje osiguranici mogu za svoje liječenje dobiti na teret obveznog zdravstvenog osiguranja.
Za svibanj osiguran novac za zdravstvenu zaštitu za trajanja epidemije
HZZO je i za svibanj osigurao sredstva za plaćanje zdravstvene zaštite ugovornim partnerima na posebno utvrđen način za vrijeme trajanja epidemije bolesti covid-19.
Time se produžuje odluka donesena u travnju s obzirom na, kako kažu, organizaciju rada prilagođenu posebnim uvjetima tijekom epidemije, uzimajući u obzir potrebu osiguranja održivosti i kontinuiteta pružanja zdravstvene zaštite, te funkcionalnost zdravstvenog sustava.
HZZO navodi i kako je kroz izmjene pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima omogućeno stavljanje na liste pomagala HZZO-a suvremenih pomagala koja koriste moderne tehnologije, čime se osigurava veća mogućnost izbora  i dostupnost pomagala osiguranim osobama.