Vozačke dozvole u papirnatom obliku, izdane do 1. srpnja 2013. godine odnosno do pristupanja Republike Hrvatske u Europsku Uniju vrijede do isteka roka na koji su izdane, a najduže do 19. siječnja 2033. godine. Od 1. srpnja 2013. godine izdaju se kartične vozačke dozvole. Ukoliko osobi istekne važenje vozačke dozvole, ona ju nije dužna produžiti, ako ubuduće ne planira upravljati motornim vozilima jer vozačka dozvola nije obvezna isprava kao npr. osobna iskaznica. Inače, vozačka dozvola se izdaje na rok od 10 godina, ukoliko uvjerenjem o zdravstvenoj sposobnosti vozača nije utvrđen kraći rok. U situaciji kada osoba upravlja motornim vozilom s nevažećom vozačkom dozvolom, u pitanju je prekršaj sukladno Zakonu o sigurnosti zakona na cestama, koji se sankcionira na mjestu utvrđenja prekršaja (čl. 196.st.1). odnosno naplaćuje se novčana kazna.

Nevažeća vozačka dozvola se ne oduzima osobi nakon utvrđenja prekršaja jer je ionako to nevažeći dokument. No, oduzet će se ukoliko se utvrdi sumnja u vjerodostojnost isprave (potpuna krivotvorina, krivotvoreni podaci, fotografija druge osobe..itd). Kada osoba u referadi upravnih poslova podnese zahtjev za izdavanje tj. produživanje vozačke dozvole tada će joj se nevažeća vozačka dozvola poništiti (probušiti), u sustav će se unijeti zahtjev za obnavljanje vozačke dozvole, a osoba će dobiti potvrdu na temelju koje može upravljati motornim vozilima na prometnicama Republike Hrvatske do izrade nove vozačke dozvole odnosno imat će dokaz da je pokrenula postupak izrade nove vozačke dozvole.

Zahtjev za izdavanje vozačke dozvole, zahtjev za produženje vozačke dozvole, kao i slučajevi prijave krađe ili gubitka vozačke dozvole mogu se podnijeti u svakoj policijskoj postaji u Republici Hrvatskoj, kao i u pojedinim zgradama policijskih uprava u kojima se ujedno nalazi i referada upravnih poslova, kao što je primjer u Vinkovcima. Putem sustava e-građani može se podnijeti zahtjev za izdavanje vozačke dozvole samo u slučajevima prve izrade vozačke dozvole i kada je u pitanju produženje roka važenja vozačke dozvole. Ukoliko osoba ne preuzme izrađenu vozačku dozvolu u 90 dana od isteka roka za izradu vozačke dozvole, nadležno tijelo ju poništava.

Od 1. siječnja do 12. ožujka u Vinkovcima je izdano 788 vozačkih dozvola. No, zanimljivo je kako je samo tijekom jučerašnjeg dana u Vinkovcima 40 građana podnijelo zahtjev za izradu vozačke dozvole, od kojih čak 16 zbog isteka roka važenja vozačke dozvole. Inače, usporedbe radi, dnevni prosjek za Vinkovce je oko 15 podnesenih zahtjeva za izradu vozačke. Također, tijekom jučerašnjeg dana gotovo u svim referadama je zabilježen povećan broj zahtjeva za izradu vozačke dozvole, kako u Vinkovcima, tako i u Županji i u Vukovaru.

Prosječni dnevni prosjek predanih zahtjeva za izradu vozačkih dozvola je 50-tak zahtjeva, a jučer ih je, za cijelu Županiju vukovarsko-srijemsku, bilo ukupno 84 (od čega 35 zbog proteka roka važenja). S obzirom na to da je iskazan veliki interes građana brojnim upitima o postupku izrade i rokovima važenja vozačke dozvole i u idućim danima u Policijskoj upravi očekuju nastavak pojačanog dolaska građana radi izrade novih isprava, kako vozačkih dozvola, tako i ostalih osobnih isprava.