Danas je Državni arhiv u Vukovaru u suradnji s Turističkom zajednicom grada Vinkovaca svečano otvorio izložbu Grge Matakovića Grše “ISTINSKI ZALJUBLJENIH U SVE ŠTO JE SLAVONSKO” povodom 90. obljetnice njegova rođenja.

ISTINSKI ZALJUBLJENIK U SVE ŠTO JE SLAVONSKO – rečenica je to koja opisuje veličinu samozatajnog Šokca, Grge Matakovića Grše, veličinu čovjeka za naš grad Vinkovce, veličinu za prošle, sadašnje i buduće naraštaje naše Slavonije.

Bio je jedan od osnivača “Vinkovačkih jeseni” i tajnik Organizacijskog odbora (1966.-1975.). Urednik je monografije Vinkovačke jeseni 1966-1985 i turističkog vodiča Vinkovci i okolica (1993.). Bio je promicatelj ruralnog turizma koji je volio zvuk tamburice i ponosno čuvao i promicao kulturni identitet šokačkog kraja. Svoj život je utkao u ruralni slavonski turizam i u kulturu grada kojeg je iznimno volio. Svojim idejama, tražio je odgovore i objašnjenja na sve nejasne stvari i zalagao se da tadašnje manifestacije budu svake godine uspješnije od prošlogodišnjih.

“Njegova kreativnost i upornost rezultirale su nizom novih ideja i manifestacija, kao sto su “Kulenijada”, održavanje “Šokačkih divana” na selima, izrada suvenira Vinkovačkih jeseni (od drveta, kristala, tekstila), zidni kalendari s dvanaest listova raznovrsnih motiva tradicijskog života Slavonije i Baranje, izrada razglednica, izrada brošura i prospekata, uređenje grada….”, rekla nam je autorica ove izložbe Mirela Baličević, viša arhivska tehničarka Državnog arhica u Vukovaru.


“Koliko je njegov rad cijenjen i prepoznat od strane tadašnjih kolega i drugih državnih tijela, govore i broje nagrade koje je za života primio. O tome koliko je ljubavi utkao u grad Vinkovce i svoju Slavoniju, govori i sačuvano arhivsko gradivo, a mahom i same manifestacije kojih je bio začetniki koje se čuvaju kroz naraštaje sve do danas”, istaknuo je ovom prilikom Petar Elez, ravnatelj Državnog arhiva u Vukovaru.

Dugogodišnji tajnik Turističkoga društva Vinkovci zaista je ostavio neizbrisiv trag u povijesti turizma našega grada. Zaljubljenik u slavonsku, šokačku tradiciju, nastojao ju je staviti u funkciju turizma i kreirati turističke sadržaje koje će prezentirati javnosti tadašnje države, ali i šire. Turističko društvo, osnovano 8. srpnja 1966. godine, sukladno tadašnjim zakonskim mogućnostima, a uz potporu Općinske skupštine i Općinskog sindikalnog vijeća, obavljalo je raznovrsne poslove poput: mjenjačkih poslova, prodaje suvenira, organiziranja godišnjih odmora, zastupanja avio – kompanija i dr. Svemu tome svoj pečat dao je i gospodin Grša, kako su ga zvali, koji je u nizu intervjua koje je dao za različite lokalne te stručne tiskovine, isticao kako turizam u Slavoniji ima svoju budućnost zahvaljujući ljudima koji vole, poštuju pa prema tome i čuvaju tradiciju Šokaca.

Vjerovao je da je upravo to ono sto je naša prednost u odnosu na okruženje te da se ta prednost ogleda kroz Vinkovačke jeseni. Sama manifestacija,”Vinkovačke jeseni” nastala je kao ideja entuzijasta koji su željeli svojim kolegama, zagrebačkim studentima, pokazati kako se u Vinkovcima (naravno i u cijeloj Slavoniji) može mnogo toga vidjeti i doživjeti, a ne samo, “jesti špeka”. Jedan od tih entuzijasta bio je i Grga Mataković. Cijeli svoj život iz kojega ie izvirala ljubav prema Slavoniji, utkao je u Turističko društvo. Kao tajnik Turističkoga društva bio je kreator i realizator mnogobrojnih hvalevrijednih akcija, što bismo danas rekli “projekata” poput: organizacije različitih izložbi, pokroviteljstva raznih manifestacija kao što je npr.: “Mladost i ljepota Slavonije”, tiskanja plana grada, promotivnih brošura o Vinkovcima, tematskih kalendara i razglednica, organizacije,”Vinkovačkih jeseni” i promocije Vinkovaca u raznim tiskovinama tadašnje države. U mirovinu je otišao 1992. godine ostavivši iza sebe vrijedne materijale koji nam i danas služe u prezentaciji djelovanja naše Turističke zajednice, ali i kao inspiracija. Možemo zaključiti kako se turizam u Vinkovcima nije “dogodio” već se razvija zahvaljujući entuzijastima, začetnicima turizma Vinkovaca od kojih najistaknutije mjesto pripada gospodinu Grgi Grši Matakoviću.

“On je bio dugogodišnji tajnik Turističkog društva grada Vinkovaca od njegovog osnivanja 1966. godine. Promicao je izvornu kulturnu baštinu Slavonije i sebe dao u taj posao. Ovo nije mala stvar, bio je sigurno jedan od začetnika turizma, puno je projekata iza njega, puno smo ih naslijedili, a na tragu nekih radimo i danas. U svakom slučaju ovo je vrijedna obljetnica. Ovom prilikom pozivam sve da posjete izložbu”, dodala je Martina Matković, ravnateljica Turističke zajednice grada Vinkovaca.

Na izložbi se mogu pogledati dokumenti, dokazi o njegovom djelovanju u društvu, različite publikacije, kalendari, od malih džepnih do velikih kalendara koji su bili njegova ideja i koji su se realizirali u turističkom društvu početkom 70ih godina. Niz je i novinskih članaka koji govore o njegovom radu, i radu Turističke zajednice.