Tijekom dvodnevnog boravka u Vukovarsko-srijemskoj županiji izaslanstvo Županije Ruse iz Bugarske danas je posjetilo i Razvojnu agenciju Vukovarsko-srijemske županije u Vinkovcima. Razgovaralo se o mogućnostima gospodarske, kulturne i turističke suradnje, a gostima su predstavljeni strateški projekti Vukovarsko-srijemske županije.
„Zadovoljan sam s razgovorima koje smo imali jučer u Vukovaru, a nadam se da će ćemo i danas imati plodonosne razgovore, koji će dovesti do dobrih rezultata u nekoj budućoj suradnji”, istaknuo je ovom prilikom župan Županije Ruse Galin Todorov Grigorov.
Prostora za to ima u području robne razmjene, poljoprivrede, šumarstva, prijevoza tereta ali i, primjerice, povijesnog turizma, a posjet Vukovarsko-srijemskoj županiji svakako je početak gradnje jedne ozbiljnije suradnje, kazao je župan Galin Todorov Grigorov.
Drago nam je što smo dobili priliku županu velike bugarske županije Ruse, gospodinu Grigorovu i njegovom izaslanstvu, prezentirati strateške projekte Vukovarsko-srijemske županije, kazao je ovom prilikom Ilija Cota, direktor Razvojne agencije VSŽ.
“Budući da nas spaja 7. koridor, unutarnji plovni put Dunavom, to je svakako Luka Vukovar. Poznato je da se radi obnova pruge Vukovar-Vinkovci, da želimo Luku Vukovar spojiti na 10. koridor, znači spojiti 7. i 10. koridor, da imamo veliki strateški projekt naše županije Transportno logistički centar i upravo on će danas biti jedna od važćnih tema. Također, tu su i drugi projekti unutar naše županije, a vezani su za sektor poljoprivrede i sektor šumarstva odnosno podsektor drvoprerađivačke industrije”, istaknuo je Ilija Cota izrazivši uvjerenje kako će ovaj posjet rezultirati dobrom suradnjom na korist građana obje županije, posebice gospodarstvenika.