Ministarstvo zaštite okoliša i energetike pokrenulo je savjetovanje o paketu zakona iz područja vodnoga gospodarstva i to: Nacrt prijedloga Zakona o vodnim uslugama, Nacrt prijedloga Zakona o vodama i Nacrta prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama zakona o financiranju vodnoga gospodarstva. Kako stoji u objašnjenju Ministarstva, u sadašnjem sustavu koji se sastoji od 190 pojedinačnih isporučitelja vodnih usluga, nije moguće realizirati europske projekte. Hrvatskoj su potrebni investicijski ciklusi u izgradnji sustava javne odvodnje i uređaja za pročišćivanje otpadnih voda, jer je pokrivenost stanovništva tom uslugom samo 47% te izgradnja sustava javne vodoopskrbe, koji je dobro razvijen, ali generira velike gubitke (oko 50%). Stoga smatraju kako je vodnokomunalni sektor potrebno objediniti, reorganizirati, uspostaviti uslužna područja, uvesti samo jednog javnog isporučitelja na uslužnom području, uvesti jedinstvenu cijenu vodne usluge na uslužnom području te postići racionalno upravljanje postojećom i novoizgrađenom infrastrukturom.

Primarni cilj je osigurati građanima priuštivu cijenu vode, nakon što se provedu investicije u vodno-komunalne građevine (prvenstveno uređaje za pročišćavanje otpadnih voda i kanalizacijsku mrežu) što je obveza Republike Hrvatske preuzete Ugovorom o pristupanju Europskoj uniji.

Tako se nacrtom prijedloga zakona iz područja vodoopskrbe uređuju pretpostavke za uspostavu uslužnih područja s najmanjom isporukom od dva milijuna kubičnih metara vode godišnje (a to dovodi do prijedloga od 35 do 40 uslužnih područja); uspostavlja se pravilo o jednom isporučitelju na uslužnom području, propisuje se obveza integracije postojećih javnih isporučitelja u jedinstvenog javnog isporučitelja na uslužnom području pripajanjem najvećem postojećem javnom isporučitelju.

To bi dovelo do stvaranja pretpostavki za ujednačavanje cijene vode na uslužnom području i tim izmjenama predlaže se da odluku kojom se uvodi naknada za razvoj, kao jedinu lokalnu investicijsku komponentu cijene vode, ubuduće donose županije, a ne, kao dosad, gradovi i općine, jer je područje županije geografski bliže budućem uslužnom području javne vodoopskrbe i javne odvodnje.