Ministarstvo poljoprivrede organizira javne konzultacije zbog izrade nacrta Nacionalne strategije poljoprivrede i ruralnog razvoja. Javne konzultacije pod nazivom “Strateška vizija razvoja poljoprivrede Republike Hrvatske nakon 2020. godine” održat će se na četiri lokacije u Hrvatskoj, a na kojima će se poljoprivrednicima i svim dionicima predstaviti prvi nacrti Strateške vizije.

Prve konzultacije održane su danas u Pazinu, sutra su na programu one u Dugopolju, prekosutra u Zagrebu, a u petak u 10 sati za našu regiju u Osijeku, u Hotelu Osijek.

Ministarstvo poljoprivrede prošle je godine pokrenulo proces izrade sveobuhvatne strategije poljoprivrede i ruralnog razvoja, prvenstveno s ciljem stvaranja podloge za preokretanje negativnih trendova u hrvatskoj poljoprivredi. U proces su od samog početka ugrađena dva osnovna postulata na kojima se bazira izrada Strategije, a to su provedba dubinske analize dostupnih podataka i procjena uspješnosti dosadašnje politike, koristeći najsuvremenije dijagnostičke metode te uključenost svih relevantnih predstavnika sektora i zainteresirane javnosti u apsolutno svaku od faza projekta. Dubinska analiza, odnosno dijagnostičko izvješće je nastalo sveobuhvatnom analizom sektorskih podataka, kao i ključnih vanjskih čimbenika koji direktno ili indirektno utječu na poljoprivredu, ruralni prostor i akvakulturu.

U izradi su sudjelovali i poljoprivrednici, ribari, sektorska udruženja, institucije, stručnjaci i predstavnici akademske zajednice. Ministarstvo je u proces izrade strateških dokumenata angažiralo vanjske i domaće stručnjake koji imaju iskustvo u provedbi poljoprivredne i ribarstvene politike EU, ali i one izvan EU.

Na desetak radionica, organiziranih u Rijeci, Splitu, Zadru, Osijeku i Zagrebu, sudjelovao je veliki broj poljoprivrednika i ribara koji su iznijeli svoja mišljenja i stavove o budućnosti hrvatske poljoprivrede i ribarstva, a provedena je i web anketa. Ministarstvo poljoprivrede je na kućne adrese svih registriranih poljoprivrednika i ribara poslalo 174.460 pisama s osnovnim informacijama o projektu i poziv na aktivno uključivanje. Povratne informacije prikupljene na ovaj način ugrađene su u dokumente koje su do sada izradili te će poslužiti za izradu konačne Strategije.