Općina Nuštar, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU i Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU potpisali su ugovor za projekt ”Izrada projektno-tehničke dokumentacije za dvorac Khuen-Bellasy u Nuštru”  za koji su sredstva osigurana u okviru Poziva za iskaz interesa za dodjelu bespovratnih sredstava iz Prioritetne osi 10 – Tehnička pomoć Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.” godine za sufinanciranje pripreme strateških projekata regionalnoga razvoja u Slavoniji, Baranji i Srijemu. Ukupna vrijednost projekta je 1.294.183,00 kn od čega su 85% ili 1.100.055,55 kn bespovratna sredstva.
Projekt je, u partnerstvu s Vukovarsko-srijemskom županijom i u suradnji s Razvojnom agencijom Vukovarsko-srijemske županije, započeo s aktivnom provedbom nakon potpisivanja ugovora u srpnju ove godine, a cilj je do 30. studenoga 2023. godine, izraditi drugi dio projektno-tehničke dokumentacije, a kojim bi se omogućila daljnja revitalizacija dvorskog sklopa Khuen-Belassy. S obzirom na visinu investicije i nešto dulji period povrata ulaganja u javnu infrastrukturu, za realizaciju projekta potrebno je osigurati dodatni izvor financiranja projekta putem novog apliciranja projektnog prijedloga.

Rezultat ovog projekta bit će izrađena projektno-tehnička dokumentacija za četiri zgrade dvorskog sklopa Khuen-Belassy u Nuštru, koja će biti nadopuna do sada izrađenoj projektnoj dokumentaciji, a kao temelj za izvođenje radova na rekonstrukciji i/ili izgradnji. Kompleks dvorca Khuen-Belassy bit će u službi zainteresiranoj široj javnosti što će imati pozivan utjecaj na turističkim, gospodarskim, društvenim i razinama nacionalnih i javnih politika EU.
S obzirom na kulturno-turistički potencijal ovoga kraja potrebno je ulagati u sektore kulture i turizma kako bi se pridonijelo društveno-gospodarskom rastu, održivom razvoju i porastu broja zaposlenih na ovom području.
Očekuje se da će ispunjenje očekivanih rezultata potaknuti gospodarski razvoj općine Nuštar, kao i Vukovarsko-srijemske županije, a multiplicirajući učinak ovog projekta predstavlja dobar primjer sufinanciranja projekata usmjerenih prema potpori razvoja kulture, turizma i u konačnici gospodarstva što direktno pridonosi povećanju konkurentnosti tih grana te smanjenju negativnih demografskih kretanja s kojima se suočava Vukovarsko-srijemska županija.