U općini Stari Jankovci završen je projekt izgradnje reciklažnog dvorišta “Strmečica”-Novi Jankovci, ukupne vrijednosti 2.756.967 kuna. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda kroz Operativni program “Konkurentnost i kohezija” 2014.-2020. godina, a ovo je još jedan projekt koji je realiziran uz pomoć Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

“Uz nabavku spremnika za primarno selektiranje otpada, “zelene otoke” i nabavku specijaliziranoga vozila za sakupljanje otpada izgradnjom reciklažnog dvorišta zaokružili smo cjeloviti planirani sustav gospodarenja otpadom. Odvojenim sakupljanjem otpada možemo bitno smanjiti količinu otpada koji se odlaže, a s druge strane možemo iskoristi brojne vrijedne sastojke otpada koji su dosad nepovratno završavali na odlagalištima. Odvojenim sakupljanjem smanjit ćemo i količinu otpada koji se odlaže, kao i broj i veličinu potrebnih odlagališta, te tako ostaviti više životnog prostora našoj djeci i unucima”, ističu u Općini.

Osim dovršetka radova na izgradnji reciklažnog dvorišta, u Jankovcima su u petak potpisani i Ugovori o poticajima/potporama s OPG-ima u iznosu od 247.489 kuna. Temeljem Javnog poziva poljoprivrednicima za podnošenje prijava za dodjelu potpora sukladno Programu potpora u poljoprivredi na području Općine Stari Jankovci, za razdoblje od 2017.-2020. godine, podneseno je ukupno 19 prijava. Povjerenstvo za dodjelu potpora gospodarstvenicima i poljoprivrednicima na sjednici održanoj 08. travnja, iste je pregledalo i utvrdilo da svi prijavitelji ispunjavaju uvjete iz Javnog poziva. Ugovore je s prijaviteljima potpisao općinski načelnik Dragan Sudarević.