23 C
Vinkovci
Petak, 24. svibnja 2024.

Javni poziv financiranja troškova pregleda sportaša u sportskim udrugama

Više od autora

- vl promo-

Vukovarsko-srijemska županija, Upravni odjel za sport, mlade i demografiju objavio je Javni poziv za financiranje troškova pregleda registriranih sportašica/sportaša do 18 godina u sportskim udrugama na području Vukovarsko-srijemske županije u 2023. godini.

Ukupno planirana financijska sredstva za ovaj Javni poziv iz proračuna Vukovarsko-srijemske županije su 9.954,21 eura.

Vukovarsko-srijemska županija će financirati troškove pregleda, a prijave na Javni poziv može podnijeti udruga koje zadovoljava sljedeće uvjete:

-da je upisana u Registar udruga (uz uvjet da su tijela upravljanja u mandatu),

– da je upisana u Registar neprofitnih organizacija i da vode transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija,

-da djeluje na području Vukovarsko-srijemske županije,

-da je statut uskladila sa Zakonom o udrugama, odnosno predala zahtjev za upis promjene statuta nadležnom uredu državne uprave (što dokazuje potvrdom nadležnog ureda),

-da je svojim statutom opredijeljena za obavljanje sportskih djelatnosti kojima promiče uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i Zakonom,-da ima uredno ispunjene obveze prema Vukovarsko-srijemskoj županiji i drugim davateljima javnih sredstava iz ranije sklopljenih ugovora o financiranju te podmirene sve doprinose, plaćen porez i druga davanja,

-da se protiv korisnika financiranja, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje udruge ne vodi kazneni postupak niti je pravomoćno osuđena za prekršaje ili kaznena djela definirana Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge,

-da je prijavljena aktivnost sukladna Programu javnih potreba u sportu na području Vukovarsko-srijemske županije za 2023. godinu,

-da aktivnost bude izvršena unutar proračunske 2023. godine.

Prihvatljivi troškovi cijene zdravstvenog pregleda iznose do 15,00 eura s PDV-om po pregledu sportašice/sportaša isključivo kod licenciranih liječnika sportske medicine sa sjedištem u Vukovarsko-srijemskoj županiji.

Javni poziv otvoren je od 21. veljače 2023. godine do 31. prosinca 2023. godine ili do utroška financijskih sredstava, a na internetskim stranicama Vukovarsko-srijemske županije možete pronaći sve informacije o natječaju.

FOTO: VSŽ

 

Povezani članci

- vl promo-

Posljednje objavljeno