- Tekst se nastavlja ispod oglasa -

Gradonačelnik Grada Vinkovaca Ivan Bosančić objavio je Javni poziv za dostavu ponude za uspostavu i provedbu Službe spašavanja na vodi na kupalištu “Banja”.

Na natječaj se mogu prijaviti sve fizičke i pravne osobe koje prema svojoj registriranoj djelatnosti mogu obavljati poslove zaštite i spašavanja. Služba se uspostavlja za razdoblje od 15. lipnja do 31. kolovoza u vremenu od 10 do 18 sati.

Potencijalni spasitelji moraju ispunjavati sljedeće uvjete: moraju biti stariji od 18 godina i imati završen tečaj za spasioca pri Službi spašavanja na vodi Hrvatskog Crvenog križa. Grad Vinkovci osigurava opremu i sredstva za pružanje prve pomoći.

Planirana financijska sredstva za organizaciju Službe su 35.000,00 kuna stoga ponuditelj u svojoj ponudi mora navesti: troškovnik organizacije Službe za spašavanje života na vodi, presliku izvatka iz sudskog ili drugog odgovarajućeg registra prijavitelja te potpisan i pečatom ovjeren obrazac Izjave o nekažnjavanju.

Javni poziv objavljen je 4. lipnja, a rok za podnošenje ponude je osam dana od objave, osobno ili putem pošte na adresu: GRAD VINKOVCI, Upravni odjel društvenih djelatnosti, Bana J. Jelačića 1 s naznakom “JAVNI POZIV – BANJA”.

Odluka o odabiru donosi se u roku 8 dana od dana isteka roka za dostavu ponude.

Dodatne informacije mogu se dobiti slanjem upita na e-mail adresu: mario.juric@vinkovci.hr ili pozivom na broj 032/493-327.