Vukovarsko-srijemska županija objavila je javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu ovogodišnjih priznanja.

Pozvala je pojedince i pravne osobe da podnesu prijedloge.

Počasti se dodjeljuju državnicima, dužnosnicima i istaknutim pojedincima te pravnim osobama koji su značajno pridonijeli općem napretku i promicanju položaja i ugleda županije.

Nagrada ili povelja se dodjeljuje za izuzetna ostvarenja u području gospodarske djelatnosti, znanosti i kulture, prosvjete, zdravstva i socijalne skrbi, tehničke kulture, tjelesne kulture i športa, lokalne samouprave, očuvanja i zaštite okoliša, humanitarnog djelovanja, a može se dodijeliti pojedincima, grupama za kolektivna ostvarenja i pravnim osobama.

Nagrada za životno djelo dodjeljuje se pojedincima koji žive na području  županije ili su na tom području proveli dio života tijekom kojega su postigli ostvarenja zbog kojih se nagrađuju.

Prijedlozi za dodjelu priznanja moraju sadržavati životopis za osobu s obrazloženjem zasluga, odnosno podatke o statusu pravne osobe, a rok za predaju je do 20. rujna.