Ispitima iz glazbene kulture i etike jučer je završila državna matura u ljetnom roku za gotovo 35.000 maturanata. Ove je godine maturu prijavilo oko 12.200 gimnazijalaca, 16.400 učenika strukovnih škola te oko 5.500 drugih pristupnika. Prvi rezultati bit će poznati 10. srpnja, a konačne će ljestvice biti objavljene pet dana kasnije, 15. srpnja. Što se tiče ispita iz obveznih predmeta, odnosno matematike, te hrvatskog i stranog jezika, kandidati su višu A razinu pisali uglavnom iz jezika, dok je iz matematike ispit više razine polagala tek trećina pristupnika.

Kada je riječ o izbornim predmetima, najviše se polagala fizika, njih 8602, a slijede biologija 6306, politika i gospodarstvo 5810, psihologija 4598, kemija 4207, te informatika 3022, za koju je ove godine bio znatno veći interes u odnosu na prijašnje. Najmanji interes maturanti su ponovno pokazali za polaganje etike 74, glazbene umjetnosti 120, vjeronauka 140 i logike 149.

Matura je ove godine bila provedena uz određene promijene u odnosu na neke prijašnje, pa se tako najveća izmjena odnosila na hrvatski jezik, točnije esejski dio ispita, jer umjesto prijašnjih 80 bodova, ta je cjelina sada nosila maksimalnih 40 bodova, a čitav ispit kao i prije 120 bodova. Ove su godine postrožene i sigurnosne mjere, pa tako maturanti nisu smjeli koristiti vlasite kemijske olovke i flomastere u koje bi se mogle ugraditi kamere, već isključivo one koje su im profesori predali. Zabranjeno je bilo korištenje grafitne olovke, gumice, šestara i kutomjera, ali i potpisati se punim imenom i prezimenom. Oni koji nisu uspjeli položiti državnu maturu, mogu to ponovno pokušati u drugom, jesenskom roku koji kreće 21. kolovoza.