Novim Zakonom o nabavi i posjedovanju oružja građana dio zračnog oružja razvrstan je iz kategorije D, dopušteno oružje za koje nije potrebno odobrenje ni prijava nadležnom tijelu, u kategoriju C koje je nakon nabave u roku od osam dana potrebno prijaviti policiji. Po tom zakonu zračnim se oružjem smatraju sve vrste pušaka, pištolja, revolvera i drugih naprava koje snagom stlačenog zraka ili drugog plina kroz cijev izbacuje zrno, kuglicu ili drugi projektil.

Bit svega je da zakon predviđa i kazne, u rasponu od tisuću do pet tisuća kuna, za sve one vlasnike zračnih pušaka koji do 1. studenoga ove godine policiji ne prijave njezino posjedovanje.

Ako nešto od toga oružja imate spremljeno u nekom podrumu ili tavanu, a niste prijavili policiji i od nje dobili dozvolu za držanje ili nošenje, bolje ga prijavite jer se smatra ilegalnim i podliježe visokim novčanim kaznama uz, naravno, i njegovo oduzimanje. Policija je za prijavu zračnog oružja dala vremena godinu dana od stupanja na snagu novog Zakona, što znači da još 40-ak dana ima vremena za prijavu, nakon čega ne bi trebalo biti sankcija ako ga i nakon toga prijavite sami, no sigurno će biti pronađu li vam ga oni u ilegalnom posjedu. Nabavljate li ga pak sada prvi put, prijaviti ga morate u roku od osam dana.

Sve oružje i streljivo kategorije C, dakle i zračne puške i pištolji, mora se čuvati u stambenom ili drugom prostoru koji se nalaze u mjestu prebivališta ili boravišta vlasnika ili korisnika oružja i streljiva, zaključano u ormaru od čvrstog materijala, sefu ili sličnom spremištu koje neovlaštene osobe ne mogu otvoriti uobičajenim alatom.

Iznimke zračnog oružja koje i novim Zakonom ostaje u kategoriji D te ga nije potrebno prijaviti je sve oružje koje s pomoću stlačenog zraka izbacuje plastične kuglice ili kuglice punjene bojom, odnsono oružje izrađeno za airsoft i paintball. Uz to, kategoriji D pripada i oružje s tetivom čija je sila natega 450 N ili manja, električni paralizatori, raspršivači dopuštenih neškodljivih tvari i hladno oružje. Sve je ovo, međutim, potrebno prijaviti samo u slučajevima kada se prelazi državna granica.