U Rodnoj kući Ivana Kozarca na vinkovačkom Krnjašu danas je održan program Knjiški Krnjaš V. Riječ je serijalu znanstvenih skupova o vinkovačkim književnicima koji su živjeli na Krnjašu, koji organizira Centar za znanstveni rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Vinkovcima. Knjiški Krnjaš V., uz 140. godišnjicu rođenja, bio je posvećen Jozi Ivakiću (1879. – 1932.), hrvatskom književniku, kazališnom, kulturnom i prosvjetnom djelatniku, koji je rođen na Krnjašu u Ulici Josipa Kozarca na broju 40, a kao gimnazijalac 1892. godine preselio se svome rođaku Luki Ivakiću na broj 4.
“Joza Ivakić u svojim je djelima fiksirao ovaj dio Vinkovaca, ali dakako i “varoš”, središte Vinkovaca. Iako je Joza Ivakić dosta dobro proučen književnik, ipak je ponešto i promaklo književnoj znanosti i upravo to ćemo na ovom znanstvenom skupu nadoknaditi”, istaknula je dr. sc. Anica Bilić, znanstvena savjetnica u trajnom zvanju i upraviteljica Centra za znanstveni rad HAZU u Vinkovcima, voditeljica Znanstvenog skupa Knjiški Krnjaš V.
Na skupu su izlagali: dr. sc. Sanja Nikčević, redovita profesorica u trajnom zvanju, Akademija za umjetnost i kulturu Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku: “Vrzino kolo” Joze Ivakića ili afirmativna građanska komedija o zavedenom zavodniku, Marko Sabljaković, mag. educ. croat., Kazalište „Mika Živković“, Retkovci: Dramaturška obradba i kazališno uprizorenje Ivakićeva dramskoga i proznoga opusa:“Inoče”, “Majstorica Ruža”, “Ruža Golubićka” i “Otrov”, Biserka Draganić, prof. hrvatskoga jezika i književnosti, Matica hrvatska, Zagreb: Joza Ivakić – prvi hrvatski redatelj dugometražnih igranih filmova, dr. sc. Ana Batinić, znanstvena suradnica, Zavod za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe, Odsjek za povijest hrvatske književnosti HAZU u Zagrebu: „Ja ću pisati onako, kako ja mislim, da je dobro, pa makar to bilo i pogrješno po mišljenju naših estetičara…“. Korespondencija Joze Ivakića u Akademijinu arhivu Odsjeka za povijest hrvatske književnosti, dr. sc. Anica Bilić: Status i iskustvo prosvjetnih djelatnika u korespondenciji i književnom opusu Joze Ivakića – pozitivističko, književnopovijesno sti u Vinkovcima i interpretativno čitanje, dr. sc. Sanja Holjevac, znanstvena suradnica i upraviteljica Zavod za povijesne i društvene znanosti HAZU u Rijeci: Sušak i Rijeka u životu i djelu Joze Ivakića, dr. sc. Antonija Huljev, poslijedoktorandica Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku: Uloga slavonskih antijunaka u oblikovanju odgojnih vrijednosti u prozi Joze Ivakića, dr. sc. Vlasta Novinc, upraviteljica Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad HAZU u Vukovaru: Prikaz žene u pripovijetkama Joze Ivakića, Kristina Repar, diplomirani kroatolog i profesor povijesti Ženska opća gimnazija Družbe sestara milosrdnica u Zagrebu: Osmijehom kroz život – duhovitost u “Humoreskama“ Joze Ivakića.
Program su upotpunili glumci Kazališta “Mika Živković” Retkovci: Zdravko Šinjori ( monodrama “Otrov” Joze Ivakića, režija: Marko Sabljaković ) i Vesna Šinjori ( ulomci iz drame “Majstorica Ruža”, samostalan uradak ). Također, prikazan je insert iz igranoga filma “Grješnice” ( scenarist i redatelj Joza Ivakić, Škola narodnog zdravlja „Andrija Štampar“, 1930., fotografija: Anatolij Bazarov, Aleksandar Gerasimov ) te je postavljena izložba “Joza Ivakić (1879. – 1932.), književnik, prosvjetni, kazališni i kulturni djelatnik, o 140. godišnjici rođenja”, autorice dr. sc. Anice Bilić.
Znanstveni skup financijski su potpomogli Vukovarsko-srijemska županija, Grad Vinkovci i poduzeće Boso, Vinkovci.