Za razliku od mnogih gradova koji ovih dana dižu cijene komunalne naknade i komunalnog doprinosa, u Vinkovcima poskupljenja neće biti. Odluka je to vinkovačkog Gradskog vijeća na prijedlog gradske Uprave i gradonačelnika Ivana Bosančića.

Gradsko vijeće Vinkovaca jednoglasno je donijelo odluke o komunalnoj naknadi, o vrijednosti boda komunalne naknade i o komunalnom doprinosu. Na prijedlog gradske Uprave i gradonačelnika Ivana Bosančića ove su odluke samo usklađene sa zakonom bez mijenjanja vrijednosti boda komunalne naknade kao ni jediničnih vrijednosti komunalnog doprinosa. “Prema novom Zakonu o komunalnom gospodarstvu, koji je stupio na snagu u kolovozu, obvezni smo donijeti nove odluke o komunalnoj naknadi i vrijednosti komunalnog boda te o komunalnom doprinosu. Ono što mogu naglasiti to je kako, za razliku od nekih drugih gradova, promjene cijena nema. Sve stavke iz kojih proizlazi cijena komunalne naknade ostaju iste, znači imamo četiri postojeće zone s istom vrijednosti boda kao i do sada. Komunalni doprinos također ostaje na istim razinama i s istim zonama. To znači znači da i dalje ostaje i 1 kuna za gospodarstvo na području cijeloga grada, kao i olakšice prilikom legalizacije objekata”, ističe v.d. pročelnika Upravnog odjela za komunalnu infrastrukturu i uređenje grada Dalibor Šandrk.