Na konstituirajućoj sjednici Koordinacije vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Vukovarsko-srijemske županije za predsjednika Koordinacije izabran je Svetislav Mikerević predsjednik Vijeća srpske nacionalne manjine.

O planovima i budućem radu Koordinacije Mikerević je rekao kako će se prvenstveno zalagati za ravnopravnost svih nacionalnih manjina na  području županije. On je rekao kako problema ima, te kako  će ih pokušati rješavati zajedno sa predstavnicima nacionalnih manjina, ali i suradnji s Vukovarsko-srijemskom županijom.

Koordinacija vijeća i predstavnika nacionalnih manjina broji pet nacionalnih manjina i dva predstavnika.