Udruga za osobe s intelektualnim oštećenjem „Golubica“ Vukovar sudjelovala je s korisnicima „Kluba rekreativaca s intelektualnim oštećenjem“, osnovanim programom „Možemo i mi“,  financiranog od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku na Četvrtom međunarodnom mitingu u združenoj atletici.

Miting se održavao 8. i 9. travnja 2019. godine u Puli, a organizirala  ga je Škola za odgoj i obrazovanje-Pula i ŠŠD Hobotnica na kojoj su sudjelovale udruge i ustanove sa područja RH, koje skrbe o osobama s intelektualnim teškoćama.

Na pobjedničko postolje korisnici UZOSIO Golubica popeli su se pet puta, noseći pritom oko vrata 2 zlatne, 2 srebrne, te 1 brončanu medalju.