17 C
Vinkovci
Četvrtak, 30. ožujka 2023.

Krajem godine san postaje stvarnost za Poljoprivredno šumarsku školu Vinkovci

Više od autora

- vl promo-

Poljoprivredno šumarska škola Vinkovci, kao nositelj projekta, nastavlja s odrađivanjem aktivnosti u sklopu provedbe II. faze projekta „Centar za suvremene tehnologije i obrazovanje u poljoprivredi”.

Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Poljoprivredno šumarske škole Vinkovci, regionalnog centra kompetentnosti za poljoprivredu

Regionalnim se centrom kompetencija (RCK) nastoji podignuti razina obrazovanja u poljoprivredi kao i kompetencije odgojno-obrazovnih djelatnika primjenom suvremenih tehnologija kako bi što bolje mogli educirati nove generacije i polaznike samog centra. Sve to za cilj ima odgovoriti modernim potrebama tržišta rada u poljoprivredi kroz uvođenje novih tehnoloških i praktičnih znanja.

Završena je usluga izrade studije izvodljivosti s analizom troškova i koristi (CBA) i strateških dokumenata za uspostavu organizacije rada i razvoja RCK-a: Strateški plan razvoja RCK u poljoprivredi, Strategija poslovanja RCK u poljoprivredi, Godišnji plan rada RCK u poljoprivredi. Novi suvremeni pristup u poljoprivredi zahtjeva izmjenu kurikuluma jer su dosadašnji programi zastarjeli pa odgojno-obrazovni djelatnici Poljoprivredno šumarske škole Vinkovci, Srednje škole Ilok i Obrtničko industrijske škole Županja kontinuirano rade na izradi standarda zanimanja, standarda kvalifikacije i kurikuluma planiranih projektom. „U svrhu uvođenja i pripreme polaznika za praćenje novosti i inovativnih tehnologija u poljoprivrednoj proizvodnji, odgojno obrazovni- djelatnici vodili su učenike Poljoprivredno šumarske škole Vinkovci, Srednje škole Ilok i Obrtničko industrijske škole Županja na stručne posjete firmi Ruris d.o.o., lokalnim eko proizvođačima (OPG Eko Jazo u Ivanovcu), Vinariji Đakovačka vina u Mandićevcu, jesenskom sajmu u Osijeku i međunarodnom sajmu poljoprivrede, poljoopreme i mehanizacije CROAGRO 2022. u Zagrebu”, poručuje voditelj Centra za suvremene tehnologije i obrazovanje u poljoprivredi II. faza Josip Bradarić.


Nastavnici su započeli s edukacijskim programom radionica iz 6 područja (metodičke i didaktičke kompetencije, interpersonalne, digitalne, pedagoške i poduzetničke kompetencije). U sklopu provedbe projekta odgojno-obrazovni radnici sudjelovali su i na Seminaru biljne zaštite u organizaciji Hrvatskog društva biljne zaštite u Opatiji, Međunarodnom susretu vinogradara i vinara Sabatina u Vodicama te na Međunarodnom kongresu oplemenjivanja bilja, sjemenarstva i rasadništva u Zadru. U sklopu vidljivosti i promidžbe projekta izrađen je logo projekta te promotivni materijali, a započelo se i s postavljanjem i izradom web stranice projekta.

„U svrhu promoviranja obrazovanja i povezivanja visokoobrazovnih institucija, gospodarstvenika, mladih i ostalih ključnih dionika s ciljem ostvarivanja međusektorske suradnje u području obrazovanja i uspostavljanja novih poslovnih odnosa i projekata, regionalni centar kompetentnosti u poljoprivredi sudjelovao je na EXPO Dubrovnik 2022. gdje su predstavili svoje projekte”, rekao je Josip Bradarić.

Za kraj valja nadodati, a nije manje važno, da je završena nabavka zaštitne opreme za potrebe provođenja projektnih aktivnosti, a koja će se koristiti u sklopu zaštite na radu i izvođenja praktične nastave i vježbi, dok je u tijeku priprema i trajanje postupaka javne nabave za nabavku specijalizirane opreme planirane projektom.

Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Poljoprivredno šumarske škole Vinkovci, regionalnog centra kompetentnosti za poljoprivredu

Povezani članci

- vl promo-

Posljednje objavljeno